این سمینار در تاریخ ۲۷ الی ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان شهید مدنی تبریز برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل کوکساوارای مادرزادی، کلاب فوت و درمان آن، کیفوز و اسکولیوز مادرزادی، بیهوشی در بیماران کیفوزی و اسکولیوزی، یافته های CT scan و رادیولوژی در انومالی های مادرزادی، آنومالی های مادرزادی دست، تازه های دررفتگی هانش در کودکان، نگاهی به ناپایداری های لیگامانی زانو در دفورمیتی های زانو، نگاهی به عمل های دررفتگی هانش کودکان، موارد مشکل در آنومالی های مادرزادی کودکان ، اتیولوژی  فلج مغزی در کودکان، تشخیص های کلنیکی فلج مغزی و نشانه های تکاملی کودکان، تشخیص الکترودیاگنوستیک و درمانهای توانبخشی در فلج مغزی، استفاده از ارتوز و بریس در بیماران فلج مغزی، بیهوشی در بیماران با مشکلات عصبی و عضلانی، مفصل ران در فلج مغزی، مفصل زانو در فلج مغزی، مفصل مچ پا در فلج مغزی، ساعد و مچ دست و دست در  بیماران فلج مغزی، نتایج دراز مدت درمان در بیماران فلج مغزی می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی اطفال, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی تبریز
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل انتخاب بيمار، انتخاب پروتز، انتخاب اپروچ جراحي، برش هاي استخواني بهينه، Rotational alignment صحيح در استخوان تي بيا و فمور، Joint line، بالانسينگ (هم ترازي) در بافت نرم، حركت كشكك، تخريب هاي استخواني، فيكساسيون، مديريت بعد از عمل، فيكساسيون و تخريب هاي استخواني، ويدئوي جراحي تعويض مفصل زانو، كارگاه جانبي تعويض مفصل زانو، كيس هاي پيچيده، كنترل و مديريت عفونت، توصيه هايي در مديريت عفونت، ويدئوي مديريت عفونت، ناهنجاري هاي تغيير شكل يافته قدامي زانو، ناهنجاري هاي extra articular، تعويض كشكك، آري يا خير؟، آناليز علل شكست و طرح ريزي، جايگزين هاي استخواني جهت تخريب هاي شديد استخواني، RHK گزينه اي مناسب براي case هاي پيچيده، ويدئوي تعويض مفصل زانو (عمل تعويض مجدد)، كنترل و مديريت عفونت- توصيه هاي جديد می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی اصفهان, آرتروپلاستی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل شکستگی و در رفتگی های فقرات گردنی، شکستگی و دررفتگیهای پشتی کمری، شکستگی و در رفتگی های اطراف شانه، شکستگی های بازو، شکستگی دررفتگی های اطراف آرنج، شکستگی در رفتگی های ساعد و مچ دست، شکستگی در رفتگی های دست، آناتومی و شکستگی های لگن، در رفتگی ها و شکستگی های استابولوم، شکستگی های پروگزیمال ران، شکستگی های دیستال ران، شکستگی های پروگزیمال تی بیا، شکستگی ها و در رفتگی های مچ پا، رادیوگرافی و CT در شکستگی های بالغین، شکستگی های اندام های فوقانی کودکان، شکستگی های اندام های تحتانی کودکان، رادیوگرافی و CT در شکستگی های کودکان می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی تبریز, شکستگی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این کارگاه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. مباحث این کارگاه شامل ترمیم منیسک یا برداشتن منیسک، روش های ترمیم منیسک، ترمیم مینیسک به روش  all inside (lasso) و all inside (fast fix) می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: کارگاه, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شهید بهشتی, منیسک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۸ الی ۲۹ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان بهمن تهران ویژه متخصصین ارتوپدی برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل ارزیابی پروتز دردناک هیپ، آماده سازی قبل از عمل تعویض مجدد پروتز هیپ، رویکرد های وسیع جراحی برای تعویض مجدد مفصل هیپ، خارج کردن جزء استابولار محکم، خارج کردن جزء فمورال محکم، درمان واکنش های ناخواسته نسج به فلز، درمان جراحی شکستگی سر یا لاینر سرامیک، تعویض مجدد پروتز با جزء مادولار گردن، ارزیابی و درمان نواقص استخوانی در فمور و نحوه انتخاب استم، تعویض مجدد جزء فمورال- آیا اندیکاسیونی برای استفاده از سیمان وجود دارد؟، تعویض مجدد جزء فمورال- انتخاب بین پروتز های منوبلاگ یا مادولار، تعویض مجدد جزء فمورال- اندیکاسیون ها و تکنیک جایگاری استم های مادولار، تبدیل آرترودز هیپ به توتال هیپ، درمان نقایص وسیع استخوان فمور اندیکاسیون های APC یا مگا پروتز، درمان استئولیز استابولوم- آیا نقشی برای تعویض لاینر و پیوند استخوان وجود دارد؟، درمان در رفتگی مکرر بعد از تعویض مفصل ران، درمان شکستگی های اطراف پروتز در حین عمل ، آماده سازی قبل از عمل تعویض مجدد پروتز زانو، تعویض مجدد مفصل زانو: استم سیمانی یا غیر سیمانی، تعیین نقش Constraint در تعویض مجدد مفصل زانو، پاره شدن MCL در حین عمل تعویض مفصل زانو، درمان زانوی بی حرکت بعد از تعویض مفصل زانو، مشکلات سیستم اکستانسور زانو و راه حل های آن، راه های امروزه درمان نقایص استخوان، تعویض مجدد کشکک، شکستگی های اطراف پروتز زانو: تثبیت یا جایگزینی، تشخیص عفونت اطراف پروتز، درمان عفونت اطراف پروتز می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شهید بهشتی, بیمارستان بهمن
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن جراحان دست ايران در بیمارستان نورافشار تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل درمان غیر جراحی دست روماتیسمی، تشخیص روماتیسم مفصلی، درمان دارویی روماتیسم مفصلی، درگیری مچ دست در روماتیسم مفصلی، خشک کردن وتعویض مفصل مچ دست در روماتیسم مفصلی،  روشهای درمانی در درگیریDRUJداراخ در مقابل کاپانجی، سینووکتومی واصلاح راستای تاندونی، خشک کردن وتعویض مفصل متاکارپو فالنژیال، دفورمیتی بوتونیر،  دفورمیتی گردن قو، توانبخشی در دست روماتیسمی می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی ارتوپدی, انجمن جراحان دست ايران, دربیمارستان نورافشار
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۹ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیمارستان شفا یحیائیان تهران، ویژه متخصصین ارتوپدی برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل تازه هاي آرتروپلاستي زانو ، راهكارهاي Exposure در Difficult Knee، تكنيك هاي جراحي ـ‌ ابتدا Tibia يا Femur ؟ ، چگونگي بالانس زانوي Varus و Valgus، نحوه مديريت Flexion Contracture  در عمل زانو، نحوه مديريت Stiffness در عمل زانو، نحوه هم ترازي كامل Patella، جايگاه اخلاق پزشكي در پاتولوژي و آزمايشگاه باليني، کنولوژی VERILAST جدید ترین راه حل جهت فرسودگی، آرتروپلاستی زانو Unicondyla، چرا آرتروپلاستي هاي زانو مشكل پيدا مي كنند؟، نحوه بازيابي Joint Line در آرتروپلاستي زانو Revision، با Patella چه كار كنيم؟، عدم پايداري در TKA، تكنيك هاي جديد جهت تشخيص و درمان عفونت، آيا به Rotating Hinge نياز داريم؟، عمل Revision در آرتروپلاستي زانو، چگونه با از بين رفتن استخوان در عمل Revision زانو كنار بياييم؟ می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی ایران, بیمارستان شفا, آرتروپلاستی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این کنفرانس در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان اختر تهران، ویژه متخصصین ارتوپدی برگزار خواهد شد. مباحث این کنفرانس شامل تازه های آناتومی و بایو مکانیک منیسک، سوچور منیسک : نحوه انتخاب وسیله مناسب جهت ترمیم، ترمیم منیسک : نتایج طولانی مدت آناتومیکال و بالینی، اپروچ به پارگی های طولی و ناکامل منیسک، اندیکاسیون و کانترااندیکاسیون جهت ترمیم منیسک، کندرولیز بدنبال منیسکتومی، استئو آرتریت بدنبال منیسکتومی – شیوع و نحوه پیشرفت می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: کنفرانس, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شهید بهشتی, منیسک, آرتروسکوپی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان لقمان حکیم تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل ورزش درمانی ناحیه هیپ و کشاله ران، ورزش درمانی ناحیه زانو، ورزش درمانی ساق ،مچ پا و کف پا می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی ارتوپدی, اطلاع رسانی طب فیزیکی, علوم پزشکی شهید بهشتی, بیمارستان لقمان
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این کارگاه در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان اختر تهران ویژه متخصصین ارتوپدی برگزار خواهد شد. مباحث این کارگاه شامل کندگی ریشه، اندیکاسیون و زمان جهت استئوتومی بدنبال منیسکتومی، عوارض بدنبال ترمیم منیسک، بازگشت به ورزش بدنبال منیسکتومی، ترمیم منیسک به روش all insideترمیم منیسک به روش all inside، ترمیم منیسک به روش Inside- out، ترمیم منیسک به روش outside –in می باشد.

اطلاع رسانی بیشتر


برچسب‌ها: کارگاه, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شهید بهشتی, بیمارستان اختر, منیسک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۱ توسط مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل استانداردها در تولید سلول، کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمی در ارتوپدی، بازسازی نقایص بزرگ فک تحتانی با استفاده از داربست الوژنیک و سلولهای بنیادی، درمان کندگی غضروف با استفاده از سلولهای مزانشیمی و کندروسیت، کاربرد سلول درمانی در بیماریهای روماتولوژیکی، مبانی اخلاق پزشکی در سلول درمانی، سلول درمانی و فلج مغزی، درمان بیماریهای Tennis elbowوPlantar Fasciitis با استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتی، درمان استئوارتریت زانو با استفاده ازPRP، کاربردPRPدر بیماریهای استخوان و مفاصل، کاربرد سلولهای مزانشیمی در بیماری ارتریت روماتویید، درمان NON UNION با استفاده از سلولهای مزانشیمی و کنسانتره لیز پلاکتی، بهبود علایم ارتروز زانو با استفاده از سلولهای مزانشیمی می باشد.

سایت سمینار


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, پژوهشگاه رویان, سلول های بنیادی, ازPRP
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن جراحان دست ایران در بیمارستان مدرس تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل ساختار شناسی و عملکرد عضلات تنار، ساختار شناسی و عملکرد شست، بیومکانیک حرکت شست، طبقه بندی آسیب های شست، ترمیم خود به خودی شست، پیوندپوست، فلپ کف دستی، فلپ متقاطع، فلپ متقاطع برعکس، فلپ جزیره ای شریان متاکارپ اول، فلپ پایه دارجزیره ای نوروواسکولار، سایرفلپ های منطقه ای ودورترمیم شست، روش ترمیمZ، فلپ چرخشی پشت دست، درست کردن انگشت ازمتاکارپ اول، فلپ های منطقه ای، فلپ های دور، ترمیم یک مرحله ای استئوپلاستیک، ترمیم دومرحله ای استئوپلاستیک، فلپ جزیره ای ساعددست ترکیبی، درست کردن شست ازانگشت آسیب دیده، درست کردن شست ازانگشتان دست، تازههای ترمیم شست، مواردقانونی درترمیم دست می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی ارتوپدی, انجمن جراحان دست ایران, بیمارستان مدرس, شست
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این کارگاه در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران در بیمارستان آتیه تهران برگزار خواهد شد. مباحث این کارگاه شامل ارزیابی اولیه بیمار ترومایی، كارگاه عملی مراقبت اولیه ازبیمار، کارگاه عملی نحوه مراقبت از راه هوایی،  کارگاه عملی مدیریت بیماران در وضعیت  شوک، ارزیابی ثانویه بیمار ترومایی، اموزش مدیریت  بیماران تروما به قفسه سینه، مدیریت بیماران باتروما به شکم ولگن، کارگاه مدیریت بیماران باتروما به اندام ها، کارگاه مدیریت بیماران با تروما به سر، مدیریت بیماران با تروما به ستون فقرات، مدیریت بیماران ترومایی در افراد پیرواطفال، انتقال مصدومین می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: کارگاه, اطلاع رسانی ارتوپدی, انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات , بیمارستان آتیه, تروما
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۶ الی ۸ مهر ۱۳۹۱ توسط گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هتل پارس شیراز برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل ارزیابی های رادیولوژیکی، معاینات بالینی، شکستگی های مالئولار، شکستکی های پیلون، شکستکی مچ پا در کودکان، شکستگی های مچ پا در بزرگسالان، Supra-malleolar osteotomie، Primary ankle fusion and functional results و ... می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شیراز
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲ الی ۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط انجمن جراحان ارتوپدي در بیمارستان فیاض بخش تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل آناتومی زانو با دید آرتروسکوپیک، تصویربرداری زانو، رباط صلیبی قدامی زانو، رباط صلیبی خلفی زانو، لیگامان جانبی خلفی خارجی زانو، غضروف زانو، در رفتگی زانو –آسیب لیگامانهای متعدد، مینیسک، آرتروسکوپی هیپ، لیگامان جانبی خلفی خارجی، عمل جراحی بصورت زنده دابل باند، اصول آرتروسکوپی مچ پا، استئوکندریت دیسکان، فیکاسیون شکستگی آرتروز، بیو مکانیک شانه، برخورد با درد شانه، اصول آرتروسکوپی شانه، ترمیم آرتروسکوپیک رتیتورکاف، درمان آرتروسکوپیک ناپایداریهای شانه می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, انجمن جراحان ارتوپدي, آرتروسکوپی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۲ الی ۲۳ تیر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل اهمیت روشهای نوین و کارکرد prp در ارتوپدی و طب ورزشی، نقش prp در آسیب های ورزشی، مبانی کلیات prp، استانداردهای تهیه prp، اهمیت روشهای نوین و کارکرد prp در ارتوپدی و طب ورزشی، روشها و تکنیکها در PRP، اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونها در پوست، Prp در آسیبهای ورزشی بافت نرم، کاربرد prp در زخم بستر و زخمهای دیابتی، آنتی کوآگولان های تزریق و روشهای مختلف سانتریفوژ، رویکرد فارماکولوژیک به prp  و درمانهای داروئی مشابه، Prp پیور، fat prp ، تهیه فیلر به وسیله پلاسمای اتولوگوس، نقش آنتی کوآگولان بالینی و غیر بالینی، مقایسه کاشت مو و روش prp  در کاشت مجدد مو می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی شهید بهشتی, prp
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۶الی ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط مرکزتحقیقات نوروفانکشنال دانشگاه علوم پزشکی در محل بیمارستان شهدای تجریش تهان برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل اهمیت بیومکانیک درپیشبردجراحی ستون فقرات بارویکرد FEM، مخاطرات بیومکانیکی Lumbar Fusion   ازدیدگاه جراح ارتوپدی، اندیکاسیون های فیوژن لومبارومحدودیتهای بیومکانیکی آن، علامت سوالهای جراح مغزواعصاب پیرامون بیومکانیک ستون فقرات بعدازعمل جراحی، سهم بیومکانیک درتسکین دردهای ستون فقرات، نگاهی به دینامیک ستون فقرات نرمال، نحوه بازسازی یک مدل سه بعدی ، شامل مهره، دیسک وعضلات مرتبط درستون فقرات، آخرین یافته های مبتنی برتحلیل المان محدودستون فقرات، سیرتکاملی بیومکانیک ستون فقرات دردانش طب فیزیکی، مخاطرات بیومکانیکی ستون فقرات پس ازجراحی، تاثیرایمپلنت گذاری دربهبودبیومکانیک ستون فقرات، شرایط مرزی ونحوه اعمال آن درتحلیل مدل سه بعدی ستون فقرات، تاثیر Strain, Sprain و Contusion درایجاداختلال دربیومکانیک ستون فقرات، علامت سوالهای جراح ارتوپد پیرامون  Outcome  های بیومکانیکی عارضه Spondylolisthesis  پس ازعمل جراحی، بررسی بیومکانیک وسیله گذاری درناحیه لومبار وتاثیر آن در ALD می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی تهران, بیومکانیک, ستون فقرات
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۷ الی ۸ آذر ۱۳۹۰ توسط انجمن جراحان ارتوپدي در مرکز درمان و توانبشخي هلال احمر  برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل تاریخچه و اپیدمیولوژی جراحی قطع عضو و ساخت پروتز تاریخچه و اپیدمیولوژی جراحی قطع عضو در ایران، تصمیم گیری در خصوص روش جراحی، مدیریت قبل از عمل جراحی، پیش بینی نتایج، مشکلات پوستی، فیزیوتراپی، دردخیالی و مدیریت درد، جنبه های روانشناختی: قبل و بعد از قطع عضو، تمرین های بعد از قطع عضو، لاینرها، کینماتیک حرکت، جراحی در قطع عضو هیپ، توانبخشی در قطع عضو از هیپ، پروتز هیپ، جراحی در قطع بالای زانو، توانبخشی در قطع بالای زانو، تعیین سطح فعالیت آمپوته بالای زانو، پروتز بالای زانو، جراحی زیر زانو، توانبخشی در قطع از زیر زانو، پروتز زیر زانو و روی زانو، جراحی در قطع از زانو، پروتز مچ پا و پا، اثرات عوامل اجتماعی بر توانبخشی در قطع عضو اندام تحتانی، کاردرمانی در قطع عضو، شهرسازی و مناسب سازی محیط های شهری، وسایل کمکی برای افراد قطع عضو، نقش آموزش در توانبخشی در قطع عضو اندام تحتانی، نقش تیم توانپزشکی در توانبخشی در قطع عضو اندام تحتانی، كنترل تعادل در آمپوته هاي بالاي زانو می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, انجمن جراحان ارتوپدی, توانبخشی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


این کنفرانس در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در  سالن اجتماعات بیمارستان بوعلی  ساری برگزار خواهد شد. مباحث این کنفرانس شامل ارزیابی اولیه بالینی و تشخیص شکستگی های هیپ، اپروچ های جراحی استابولوم، تکنیک های فیکاسیون استابولوم، درمان عوارض شکستگی های گردن فمور، اندیکاسیون پروتز و فیکاسیون در شکستگی های، رعایت حقوق بیمار از دیدگاه اسلام، درمان شکستگی های پری پروستیک هیپ، علت های فیکساسیون ناموفق در شکستگی های پروگزیمال فمور، بدجوش خوردگی های شکستگی تروکانتریک، ثابت کردن شکستگی های ناپایدارتروکانتریک می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: کنفرانس, اطلاع رسانی ارتوپدی, علوم پزشکی مازندران, هیپ, استابولوم
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


این سمینار سه روزه در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ مهر ۱۳۹۰ توسط انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران در بیمارستان آتیه تهران برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل INTRODUCTION TO EMMT AND COURSE OVERVIEW Mentoring Process، INITAIL ASSESSMENT AND MANAGEMENT DEMONSTRATION ، INITAIL ASSESSMENT AND MANAGEMENT، INITAIL ASSESSMENT AND MANAGEMENT DEMONSTRATION ، AIRWAY AND VENTILATORY MANAGEMENT ، شوک، ترومای توراسیک، ترومای شکمی، SURGICAL SKILLS PRACTICUM DISCUSSION، ترومای سر، ترومای نخاع، ترومای موسکولواسکلتال، ارزیابی ثانویه، تروما در زنان و... می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی ارتوپدی, بیمارستان آتیه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ | لینک ثابت |همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

آخرین مطالب پزشکی بالینی
اینستاگرام همایش های پزشکی
فیسبوک همایش های پزشکی
           
Health Top  blogs Google Analytics Alternative Health Blog Directory


آخرین اخبار سلامت
 

Page Rank blog links