فتق دیافراگمی تروماتیزه

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فتق, هرنی, فتق دیافراگماتیک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


کلسینوز جلدی در اسکلروز سیستمیک

توضیحات در ادامه مطلب

 


برچسب‌ها: تصویر, کلسینوز, اسکلروز سیستمیک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


یک خال پوست فرق سر

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, خال, خال نووملانوسیتیک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


دندان نابجا در سینوس ماگزیلاری

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, دندان نابجا, سینوس ماگزیلاری
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


افتادگی دوطرفه مچ پا درپلی آرتریت ندوزا

توضیحات در ادامه مطلب 
دانلود فیلم بیمار مرتبط 


برچسب‌ها: تصویر, پلی آرتریت ندوزا
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه سوم خرداد ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


Steeple Sign of Croup

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نشانه, نشانه برج کلیسا, کروپ, Steeple Sign
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


نمای پنبه ای در بیماری پاژه

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بیماری پاژه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: ولولوس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


 پدیده رینود زبان اسکروفولودرما (خنازیر) هایمن سوراخ نشده همراه با هماتوکولپومترا پلی داکتیلی میوزیت اسيفيکانس گرانولوم کوریورتینال در توبرکلوزیس هیپرپیگمانتاسیون شلاقی ناشی از بلئومایسین تزریق داخل ویتره تریام سینولون برای ادم ماکولای دیابتی دایسکشن شریان کاروتید داخلی و فلج عصب کرانیال متاستاز رنال سل کارسینوما سنگ مثانه درماتوهلیوز یک طرفه زوستر زبان کراتوکنژکتیویت بهاره تاول های نیم نیم چروک خوردن کف دستها در سیستیک فیبروزیس آلودگی روده با آنکيلوستوما سيلانيکوم راش سیفیلیس ثانویه بیماری مادلانگ گزش مار زنگی      

برای مشاهده سایر تصاویر اینجا را کلیک نمایید


برچسب‌ها: فهرست
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, خطوط بیو, شیمی درمانی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


کف دست مخملی

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, کف دست مخملی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


کراتیت اولسراتیو محیطی در گرانولوماتوز وگنر

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, کراتیت, گرانولوماتوز, وگنر
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۲ | لینک ثابت |


پدیده رینود زبان

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, رینود, رینود زبان
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


اسکروفولودرما

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, اسکروفولودرما, خنازیر
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


هایمن سوراخ نشده همراه با هماتوکولپومترا

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, هایمن, هماتوکولپومترا
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


پلی داکتیلی

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, پلی داکتیلی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


میوزیت اسيفيکانس

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, میوزیت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


گرانولوم کوریورتینال در توبرکلوزیس

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, گرانولوم, توبرکلوزیس, سل
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


هیپرپیگمانتاسیون شلاقی ناشی از بلئومایسین

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, بلئومایسین, هیپرپیگمانتاسیون
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


تزریق داخل ویتره تریام سینولون برای ادم ماکولای دیابتی

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, ماکولا
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


دایسکشن شریان کاروتید داخلی و فلج عصب کرانیال

توضیحات در ادامه مطلب
دانلود فیلم مرتبط 


برچسب‌ها: تصویر, کاروتید, عصب کرانیال
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


متاستاز رنال سل کارسینوما

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, رنال سل کارسینوما
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


سنگ مثانه

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سنگ, سنگ مثانه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


درماتوهلیوز یک طرفه

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, درماتوهلیوز, سندرم, سندرم Favre Racouchot
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


زوستر زبان

 

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, زوستر, سندرم, سندرم رمزی هانت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


کراتوکنژنکتيويت بهاره

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, کراتوکونژکتیویت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: درماتوز پوسچولی زیرشاخی, پوسچول
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیستیک فیبروزیس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


آلودگی روده با آنکيلوستوما سيلانيکوم

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, آنکيلوستوما سيلانيکوم
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


راش سیفیلیس ثانویه

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, راش, سیفلیس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


بیماری مادلانگ

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, بیماری مادلانگ, مادلانگ, Madelung
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, گزش, مار, مار زنگی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


دفورميتي هاگلوند

دفورميتي هاگلوند يک برجستگي روي سطح فوقاني قسمت خلفي کالکانئوس است. اين حالت ممکن است در هر فردي اتفاق بيفتد، ولي در زناني که در دهه 20 زندگي خود هستند، بيشتر ديده مي‌شود. فشار مداوم ناشي از اين دفورميتي يا ناشي از کفش نامناسب، مي‌تواند باعث التهاب و تورم بين استخوان کالکانئوس و تاندون آشيل شود که به بورسيت رتروکالکانئوس مي‌انجامد. در بيماراني که بورسيت دارند، اريتم و تورم روي بورس و تندرنس در لمس مستقيم ديده مي‌شود. هدف از درمان دفورميتي هاگلوند با يا بدون بورسيت، عبارت است از کاهش فشار و التهاب از طريق پوشيدن کفش‌هاي پشت‌باز، داروهاي ضد التهاب يا مسکن، و تزريق کورتيکواستروييد (تزريق تحت هدايت سونوگرافي ارجح است تا از آسيب به تاندون آشيل جلوگيري شود). فيزيوتراپي هم مي‌تواند به کاهش درد کمک کند. در موارد مقاوم به درمان، ممکن است به جراحي جهت برداشت دفورميتي هاگلوند نياز باشد.


برچسب‌ها: شکل, دفورمیتی, هاگلوند
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


خطوط گورخری ناشی از درمان با پامیدرونات

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, پامیدرونات
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


نشانه های پنوموپریتوئن در رادیولوژی

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, پنوموپریتوئن
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


کوتیس مارموراتا در بیماری رفع فشار

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, کوتیس مارموراتا, بیماری رفع فشار
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


لويازيس چشم

دانلود فیلم فرد مورد نظر 
توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, لویازیس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


در رفتگی مهره گردن

توضیحات در ادامه مطلب


نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


فتق مورگانی

دانلود فیلم جااندازی فتق مورگانی
توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, فتق, مورگانی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب, ADPKD
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


هر ویزی آسم برونشیال نیست

توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, ویز, تومور کاذب التهابی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


پریستالتیسم قابل رویت

دانلود فیلم فرد مورد نظر
توضیحات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: تصویر, پریستالتیسم
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


تاری دو طرفه دید

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, فشار خون, تاری دید
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


زوستر پرده تمپان

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, زوستر, تمپان
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


کلسیفیکاسیون متاستاتیک ریه

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, کلسیفیکاسیون, متاستاز
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ | لینک ثابت |


نشانگان پاژه – اسکروتر

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, نشانگان, پاژه, اسکروتر
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


ليپوسارکوم مدياستن قدامي و گردن

توضیحات در ادامه مطلب 


نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


بول فشارنده مقلد پنوموتوراکس فشارنده

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, پنوموتوراکس, بول
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


سیستی سرکوزیس

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, سیستی سرکوزیس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ | لینک ثابت |


سندرم سرقت ساب کلاوین

توضیحات در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: تصویر, ساب کلاوین
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ | لینک ثابت |



همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

آخرین مطالب پزشکی بالینی
اینستاگرام همایش های پزشکی
فیسبوک همایش های پزشکی




           
Health Top  blogs Google Analytics Alternative Health Blog Directory


آخرین اخبار سلامت
 

Page Rank blog links