شرکت دارويي کاتاليست که در زمينه بيوفارما و توليد داروهاي جديد در عرصه بيماري‌هاي نادر فعاليت دارد اعلام کرده؛ نتايج مطالعه باليني فاز3 روي فيرداپس(Firdapse) در درمان علامتي سندرم مياستني لامبرت- اتون (LEMS) موفقيت‌آميز بوده است. هر دو اهداف مطالعه روي فيرداپس، شامل درجه‌بندي کميتي مياستني گراويس (QMG) و معيار (SGI)، حاصل شد و فيرداپس نسبت به دارونما برتري داشت. در مطالعه باليني تصادفي دوسوکور تصادفي با نام ويت دروال (withdrawal trial)، همه بيماران در ابتدا براي يک دوره 19 روزه تحت درمان با فيرداپس قرار گرفتند و سپس پيگيري درماني با فيرداپس يا دارونما (به نسبت 1 به 1 و به طور کاملا تصادفي) براي مدت 2 هفته ادامه يافت. در مجموع، 38 بيمار توانستند دوره 19 روزه درماني و 2 هفته زمان پيگيري را کامل کنند. در اين مطالعه، علايم در گروه دريافت کننده دارونما وخامت يافتند.
در مطالعات انجام شده، فيرداپس از سوي بيماران به خوبي تحمل شد و عارضه خاصي در گروه مصرف‌کننده آن گزارش نشد. پاتريک مک اناني، مدير شرکت دارويي کاتاليست گفت: «موفقيت‌آميز بودن نتايج مطالعه مذکور خبر بسيار خوبي براي مبتلايان به سندرم مياستني لامبرت- اتون و خانواده اين بيماران است.» شرکت دارويي کاتاليست در صدد است که در آينده‌اي نزديک درخواست تاييد فيرداپس را ثبت کند و در نتيجه اين دارو در آينده‌اي نزديک در اختيار مبتلايان به اين بيماري نادر تحليل برنده عضلات قرار خواهد گرفت.
فيرداپس، آميفامپريدين فسفات يا 3 و 4 دي آمينوپيريدين فسفات، يک مهارکننده کانال پتاسيم است. فيرداپس با بلوک اين کانال يوني، زمان رپولاريزاسيون عصبي را افزايش مي‌دهد. از سويي ديگر، باعث افزايش آزادسازي استيل کولين و در نتيجه برطرف کردن ضعف عضلاني ايجاد شده در سندرم مياستني لامبرت- اتون مي‌شود. عــلاوه بــر سنـــدرم مياستنـــي لامبرت- اتون، انديکاسيون‌هاي ديگري شامل انواع ديگر مياستني گراويس و سندرم مياستنيک مادرزادي، براي فيرداپس در نظر گرفته شده است.
فيرداپس از امتياز داروهاي اورفان سازمان غذا و داروي آمريکا براي طي مسير تاييد استفاده خواهد کرد. کاتاليست قصد دارد که در اوايل 2015 ميلادي درخواست ثبت داروي جديد خود را به اين سازمان ارائه دهد. در پايان فاز مربوط به اثربخشي فيرداپس، گروهي از بيماران با آگاهي از مصرف دارو، 2 هفته بيشتر آن را براي بررسي دقيق‌تر عوارض احتمالي ادامه دادند.
در مجموع اهداف اوليه و ثانويه تعيين شده براي مطالعه روي فيرداپس حاصل شدند و هيچ‌گونه عارضه جدي و کشنده‌اي در شرکت کنندگان در هر 2 فاز تصادفي و غيرتصادفي آن گزارش نشده است.


برچسب‌ها: داروی جدید, فيرداپس, میاستنی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه نهم آبان 1393 | لینک ثابت |


نقش کمبود ويتامين D در تحمل گلوکز و ديابت نوع 2 به خوبي شناخته شده است و کمبود آن مي تواند ترشح انسولين را کاهش داده و موجب عدم تحمل گلوکز شود. بنابراين اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مکمل ياري ويتامين D بر مقاومت انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شده است. يک مطالعه باليني دوسورکور روي 57 بيمار مبتلا به ديابت (34 مرد و 23 زن) که مصرف کننده قرص هاي کاهنده قند خون بودند سطح کلسيم سرم نرمال داشتند صورت گرفت. مطالعه در فصل زمستان که سطح25-OH-D در ايران در پايين ترين حد خود است انجام شد. بيماران به 2 گروه دريافت‌کننده مکمل ويتامين D و دارونما تقسيم شدند و به مدت يک ماه تحت مکمل ياري با 1500 واحد بين‌المللي در روز ويتامين D3 با دارونما قرار گرفتند. نوع و مقدار داروهاي مصرفي بيمار، وضعيت مصرف سيگار، وزن، قد، شاخص توده بدني (BMI)، گلوکز ناشتا سرم (FBS)، انسولين ناشتاي سرم، پپتيد C،ي25-OH-D و کلسيم توتال سرم در شروع و پايان مداخله اندازه گيري شدند. وضعيت دريافت انرژي، فيبر، ويتامين C ،E، منيزيم، روي، کلسيم و ويتامين D در شروع، طول دوره و پايان مطالعه بررسي شدند.
ميانگين و انحراف معيار سطح اوليه 25-OH-D، 67/1±42/10 نانوگرم بر ميلي‌ليتر بود. 47 نفر (5/82 درصد) از 57 بيمار شرکت کننده در مطالعه مبتلا به کمبود ويتامين D بودند. پس از مداخله، تنها 60 درصد از بيماران در گروه دريافت کننده مکمل ميزان طبيعي ويتامين D را به دست آوردند. سطح گلوکز و انسولين ناشتا سرم در گروه دريافت کننده مکمل ويتامين D کاهش يافت که اين تغييرات معني دار نبود. ميزان پپتيد C سرم در گروه دريافت کننده مکمل از 82/0±41/2 نانوگرم بر ميلي‌ليترپيش از مداخله، به 14/1±78/2 نانوگرم بر ميلي‌ليتربعد از مداخله افزايش يافت که اين افزايش معني دار بود (P<02/0). سطح کلسيم سرم در گروه دريافت کننده مکمل ويتامين D به طور معني داري افزايش يافت (P<04/0)، اما از حد نرمال فراتر نرفت. پس از مداخله، ميانگين تغييرات QUICKI در گروه دريافت کننده مکمل به طور معني داري بالاتر از گروه دارونما بود (P<03/0) که نشان مي دهد مقاومت انسولين در گروه دريافت کننده مکمل ويتامين D نسبت به گروه دارونما کاهش يافته است. نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي کند که دريافت مکمل ويتامين D مي تواند، مقاومت انسولين را در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 کاهش دهد و بنابراين بهتر است به منظور بهبود کنترل ديابت حداقل در طول زمستان مورد استفاد قرار گيرد.


برچسب‌ها: ویتامین, ویتامین دی, انسولین, دیابت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه نهم آبان 1393 | لینک ثابت |


شرکت بريستول مايرز اسکوئيب اعلام کرد يک کارآزمايي باليني مشترک را براي ارزيابي ايمني، تحمل‌پذيري و اثر بخشي اوليه ترکيب درماني مهارکننده کنترل ايمني PD-1 اپديوو (Opdivo) با نام تجاري نيوولاوماب (Nivolumab)، با 3 داروي درمان هدفمند مولکولي شرکت نوارتيس با نامِ‌هاي سريتينيب (Ceritinib)،رINC280 و EGF816 براي غلبه بر «بدخيمي ريه غيرسلول کوچک» (NSCLC) آغاز خواهد کرد. مايکل جوردانو، سرپرست بخش توسعه محصولات انکولوژي شرکت بريستول مايرز گفت: «ترکيب کردن اپديوو با داروهاي هدفمند درمان بدخيمي شرکت نوارتيس در راستاي استراتژي توسعه محصولات انکولوژي در درمان انواع بدخيمي ريه بوده است. انتظار داريم که اين همکاري به راهکارهاي نجات بخشي براي بيماران مبتلا به سرطان ريه منجر شود.»
يک مطالعه باليني، ترکيبي از اپديوو با سريتينيب با نام تجاري زيکاديا که درمان تاييد شده از سوي سازمان غذا و داروي آمريکا براي بيماران مبتلا به لنفوم آناپلاستيک کيناز مثبت (ALK+) متاستاتيک بدخيمي ريه غيرسلول کوچک که به درمان با سريتينيب پاسخ نداده‌اند يا نتوانسته‌اند درمان با داروي مذکور را تحمل کنند را ارزيابي خواهد کرد. مطالعه دوم اپديوو را با INC280 که يک مهارکننده قوي و انتخابي گيرنده cMET تيروزين کيناز است و EGF816 که نسل سوم مهارکننده تيروزين کيناز EGFR بوده و در برابر جهش T790 فعال است، بررسي مي‌کند. هر 2 مولکول دارويي INC280 و EGF816 مطالعات فاز 1و 2 متعددي را در زمينه اثربخشي و ايمني آنها در درمان بدخيمي غيرسلول کوچک ريه گذرانده‌اند.
اپديوو، يکي از داروهاي گروه جديد درمان سرطان به نام ايميونوتراپي است که براي استفاده از سيستم ايمني بدن در مبارزه با سرطان تجويز مي‌شود. زيکاديا، INC280 و EGF816 هر 3، مولکول‌هاي خاصي را که مسئول رشد تومور در مبتلايان به بدخيمي غيرسلول کوچک ريه هستند هدف قرار مي‌دهند. با وجود پيشرفت‌هاي وسيع در درمان سرطان ريه، نيازهاي پاسخ درماني متعددي در اين عرصه باقي مانده است و مطالعات اخير بر تحريک پاسخ ضدتوموري بدن با استفاده از ايمونوتراپي ترکيبي و رويکرد هدفمند مولکولي متمرکز شده‌اند. سلول‌هاي سرطاني، از دسترس سيستم ايمني بدن مخفي باقي مي‌مانند.
بريستول مايرز، برنامه جهاني و گسترده‌اي براي مطالعه روي اپديوو در درمان انواع مختلف تومورها در دست اجرا دارد. بيش از 35 کارآزمايي باليني به صورت تک درماني يا در ترکيب با درمان‌هاي ديگر که در آن بيش از 7 هزار نفر در سراسر جهان ثبت‌نام شده‌اند، در حال انجامند. در اين ميان چند مطالعه باليني روي بدخيمي ريه غيرسلول کوچک، ملانوم، «سرطان سلول کليوي» (RCC)، بدخيمي‌هاي سر و گردن، گليوبلاستوما و لنفوم غير هوچکين متمرکز شده‌اند.


برچسب‌ها: اپديوو, نيوولاوماب, سريتينيب, زيکاديا, سرطان ریه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


به دنبال يک مطالعه محدود، محققان سوئدي دريافتند که يوهيمبين ممکن است احتمال بروز جهش در ژن مسبب توليد انسولين را کاهش دهد. در ميان 50 مرد و زن مبتلا به ديابت نوع 2، که جهش در ژني به نام آلفا 2 A ايجاد شده بود،افرادي که تحت درمان با يوهيمبين بودند، توليد انسولين بيشتر و قند خون پايين‌تري را در مقايسه با افراد دريافت کننده دارونما نشان دادند.
دکتر آندرس روزنگرن، رئيس گروه تحقيقات ديابت در مرکز ديابت دانشگاه لوند در مالمو گفت: «اگر يک بيمار ديابتي حامل جهش مذکور باشد، حساسيت بيشتري نسبت به هورمون‌هاي استرس مانند آدرنالين خواهد داشت.» حدود 40 درصد از بيماران مبتلا به ديابت نوع 2، حامل اين جهش هستند و آدرنالين باعث سرکوب ترشح انسولين مي‌شود.
روزنگرن، توضيح داد که چگونه يوهيمبين بر اثرات جهش ژني غلبه مي‌کند: «اين فرايند مانند رانندگي يک ماشين با نگه داشتن دايمي ترمز آن است. اگر بيمار يوهيمبين مصرف کند، ترمز را رها کرده و ماشين سلول‌هاي توليد کننده انسولين مي‌توانند مانند شرايط طبيعي، در پاسخ به بالا بودن قند، مقدار کافي انسولين توليد کنند.» البته مصرف يوهيمبين بدون عوارض جانبي نيست. در اين مطالعه، بعضي از بيماران تحت درمان با يوهمبين اضطراب و فشار خون بالا را تجربه کردند. گروه تحقيقاتي مذکور در تلاش براي پيدا کردن راهي براي کاهش اين عوارض جانبي هستند. به گفته دکتر جوئل زونگرن، مدير بخش ديابت در مرکز پزشکي مونته فيور در شهر نيويورک، بيش از 300 ژن در ابتلا به ديابت نقش دارند و در حد وسيع، فقط براي تعداد محدودي از بيماران مي‌توان از ژن درماني براي رهايي از ديابت استفاده کرد.
هم‌اکنون داروهاي متعددي براي کنترل ديابت وجود دارد و استفاده از اين داروها به همراه رژيم غذايي مناسب، ورزش و کاهش وزن، به کنترل ديابت نوع 2 کمک مي‌کند.
ديابت نوع 2 در درجه اول يک بيماري وابسته به شيوه زندگي است. شيوه زندگي باعث اين بيماري است، اما شدت آن توسط جهش‌هاي ژنتيکي تعيين مي‌شود، حتي اگر دو نفر جهش ژني مشابه داشته باشند، وضعيت ديابت آنها يکسان نخواهد بود. روزنگرن گفت: «در نوع 2 ديابت، تغيير در شيوه زندگي، از جمله در پيش گرفتن رژيم غذايي سالم، ورزش و کاهش وزن ضروري است. با اين حال، اين مطالعه نشان مي‌دهد، که ممکن است در آينده از اثرات جهش‌هاي ژني براي کنترل ديابت استفاده کرد، اما هم اکنون درمان اختصاصي بيمار با استفاده از تغييرات در شيوه زندگي و تجويز همزمان داروها مهمترين اجزاي برنامه درماني ديابت هستند.»


برچسب‌ها: دیابت, يوهيمبين
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


با توجه به روند رو به رشد تحول در درمان هپاتيت C(HCV)، شرکت بريستول مايرز تصميم گرفته است به دنبال دريافت تاييديه سازمان غذا و داروي آمريکا براي رژيم دوگانه داکلاتاسوير(Daclatasvir) و آسوناپروير (Asunaprevir) در درمان ژنوتيپ HCV 1b نباشد و به جاي آن و خارج از برنامه، درخواست ثبت داروي جديد خود آسوناپروير، که يک مهار کننده پروتئاز NS3/4A است را به سازمان غذا و دارو عرضه کند. اين شرکت به دنبال تاييد داکلاتاسوير (يک مهارکننده قوي کمپلکس NS5A در شرايط آزمايشگاهي) نيز خواهد بود. داکلاستاسوير هم اکنون براي افزودن به بسياري از رژيم‌هاي درماني جديد براي مبتلايان به هپاتيت C پيشنهاد شده است. مثلا، اخيرا داکلاتاسوير در اتحاديه اروپا براي استفاده در ترکيب با ساير محصولات دارويي براي درمان ژنوتيپ هاي 1، 2، 3 و 4 عفونت ويروسي هپاتيتC در بزرگسالان مورد تاييد قرار گرفته است.
انتظار مي‌رود که داکلاتاسوير در ايالات متحده و کشورهاي ديگر جهان به‌زودي به رژيم‌هاي دارويي هپاتيت C براي برطرف کردن نياز برآورده نشده بيماران اضافه شود. مطالعه‌اي که قرار‌است، براي تاييد ترکيب درماني داکلاتاسوير به سازمان غذا و داروي آمريکا ارائه شود، روي بيماران مقاوم به درمان شامل مبتلايان به ژنوتيپ3 هپاتيت C، قبل و بعد از پيوند کبد در بيماران و نيز بيماراني که همزمان به ويروس HIV آلوده‌اند، متمرکز شده است. ماه آينده در نشست سالانه «انجمن مطالعات بيماري‌هاي کبد آمريکا»، يافته‌هاي جديد از مطالعات روي رژيم‌هاي درماني با پايه داکلاتاسوير ارائه خواهند شد. در جولاي سال ميلادي جاري، رژيم دوگانه داکلاتاسوير و آسوناپروير، به عنوان اولين رژيم تماما خوراکي و بي‌نياز به تجويز اينترفرون و ريباويرين براي درمان عفونت با هپاتيت ويروسي C مورد تاييد قرار گرفت.


برچسب‌ها: هپاتیت, هپاتیت سی, داکلاتاسوير, آسوناپروير
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


سازمان غذا و داروي آمريکا از تاييد نهايي فوم رکتال بودزونيد (Budesonide) با نام تجاري اوسريس (Uceris) در مبتلايان به کوليت اولسراتيو فعال با شدت خفيف تا متوسط ديستال که ضايعات آن تا 40 سانتيمتري مقعد گسترش يافته، خبر داده است. اين فوم يک کورتيکواستروئيد رکتال است که براي غلبه بر محدوديت‌هاي درمان‌هاي قبلي که اغلب در توزيع مناسب داروي فعال به بخش‌هاي دور روده بزرگ ناتوان بودند توليد شده است.
در 15 سپتامبر 2014، سازمان غذا و داروي آمريکا در پايان دوره 45 روزه مهلت بررسي، تاريخ اظهارنظر نهايي در مورد فوم رکتال بودزونيد را 7 اکتبر 2014 اعلام کرده بود. کوليت اولسراتيو يک بيماري مزمن روده بزرگ است که در آن ديواره روده ملتهب شده و زخم‌هاي کوچک باز يا زخم‌هايي چرکين در آن ظاهر مي‌شوند. ترکيبي از التهاب و زخم باعث درد شکم و تخليه مکرر روده بزرگ مي‌شود. کوليت اولسراتيو ديستال، به صورت پروکتيت اولسراتيو (التهاب موضعي راست روده) يا پروکتوسيگموئيديت اولسراتيو (التهاب موضعي ديستال روده بزرگ و راست روده) مشخص مي‌شود. انجمن کرون و کوليت اولسراتيو آمريکا (CCFA)، تخمين زده است؛ کوليت اولسراتيو در حدود 700 هزار آمريکايي را مبتلا کرده است. در اغلب موارد اين بيماري در اواسط دهه 30 تشخيص داده مي‌شود، اما مي‌تواند در هر سني رخ مي‌دهد و مردان و زنان را به يک اندازه گرفتار مي‌کند. نزديک به 46درصد از مبتلايان به اين بيماري، به نوع با درگيري ناحيه دور آن مبتلايند. در حدود نيمي از بيماران مبتلا به کوليت اولسراتيو، علايم خفيف آن شامل اسهال مداوم همراه با درد شکم و وجود خون در مدفوع و حرکات سريع روده را تجربه مي‌کنند. انجمن کرون و کوليت اولسراتيو آمريکا همچنين اشاره مي‌کند، که افراد مبتلا به کوليت اولسراتيو اغلب اشتهاي خود را از دست مي‌دهند و ممکن است دچار کاهش وزن شوند.همچنين، احساس افت انرژي و خستگي نيز شايع است. درمان‌هاي موضعي براي القاي بهبودي در بيماران مبتلا به پروکتيت اولسراتيو خفيف تا متوسط رايج هستند و به تنهايي يا در ترکيب با اسيد آمينوساليسيليک دهاني، براي انواع خفيف تا متوسط کوليت اولسراتيو ديستال توصيه مي‌شود. با اين حال، درمان رکتال تاکنون محدود بوده است.
استفاده از فوم رکتال بودزونيد در بيماران با سابقه حساسيت شناخته شده به بودزونيد يا هر يک از مواد تشکيل دهنده آن، منع مصرف دارد. درصورت استفاده طولاني مدت از کورتيکواستروئيدها، اثرات سيستميکي نظير سرکوب آدرنال ممکن است رخ دهد. در مورد علايم ناشي از قطع ناگهاني استروئيدها، از جمله سرکوب حاد آدرنال و فشار خون بالاي خوش خيم داخل جمجمه هشدار داده شده است. در بيماراني که از فرم خوراکي کورتيکواستروئيدها به فوم رکتال اين دارو تغيير رژيم درماني مي‌يابند، مانيتورينگ بيمار ضروري است. در مطالعات باليني، شايع ترين عوارض جانبي با درصد بروز بيش از 2 درصد عبارت بودند از کاهش کورتيزول خون، نارسايي آدرنال، و حالت تهوع.


برچسب‌ها: تاییدیه, داروی جدید, اوسريس, بودزونيد, کولیت اولسراتیو
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجمن متخصصین ریه ایران
زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
ارسال مقالات: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تبریز، سالن همایش های هتل پارس

سایت همایش


برچسب‌ها: همایش, همایش داخلی, همایش قلب, علوم پزشکی تبریز, همایش هیپرتانسیون ریوی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ آبان توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و انجمن آسم و آلرژي ايران در کرمان برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل تازه های بیماری آسم، آسم مقاوم به درمان، چگونگی استفاده از وسائل کمک درمانی در بیماری آسم، اصول و مبانی اخلاق در پژوهش و درمان بیماران مبتلا به آلرژی و آسم، بیماری نقص ایمنی و خود ایمنی، گزارشی از وضعیت آسم و آلرژی در استان کرمان، رینیت آلرژیک، آلرژی غذایی، آنا فیلاکسی (علت،  تشخیص، درمان )، تفسیر بالینی تستهای آزمایشگاهی می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی داخلی, علوم پزشکی کرمان, آسم, آلرژی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه هشتم آبان 1393 | لینک ثابت |


دانشمندان انگلیسی و آلمانی نخستین داروی دیابت جهان را که با نور فعال می‌شود، ارائه دادند. محققان امپریال کالج لندن و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ دارویی به نام JB253 را برای درمان دیابت نوع 2 تولید کرده‌اند که با نور آبی فعال می‌شود. آن‌ها امیدوارند با دستاورد جدید درمان این بیماری را ارتقا داده و عوارض ناشی از مصرف داروها را کاهش دهند. نمونه اولیه این دارو هنگامی که در آزمایشگاه در معرض نور آبی قرار گرفت، ترشح انسولین توسط سلول‌های لوزالمعده را تحریک کرد.
داروهای دیابتی که ترشح انسولین لوزالمعده را تحریک می‌کنند، در تعدادی از حالت‌ها به خاطر عملکردشان روی اندام‌هایی مانند مغز و قلب، دارای عوارض جانبی هستند. تعدادی از این داروها موجب ترشح انسولین بیش از اندازه می‌شوند، که این موضوع خود باعث افت بیش از حد قند خون می‌شود. محققان آلمانی و انگلیسی برای ساخت دارویی بهتر، نوعی داروی موجود موسوم به «سولفونیل اوره» را اصلاح کردند به طوری که با قرارگرفتن در معرض نور، تغییر شکل می‌دهد.
داروی جدید تحت شرایط عادی غیرفعال می‌شود اما بیمار با استفاده از ال‌ای‌دی‌های آبی که به پوستش متصل هستند، می‌تواند آن را فعال کند. فقط میزان کوچکی از نور لازم است تا برای تغییردادن شکل و فعال‌کردن دارو، به داخل پوست نفوذ کند. این تغییر قابل‌معکوس است به طوری که با خاموش‌شدن نور، دارو دوباره غیرفعال می‌شود. این نوع درمان، کنترل بهتر بر سطوح قند خون را ممکن می‌سازد زیرا برای مدت کوتاهی پس از صرف وعده غذایی و در صورت نیاز می‌توان آن را فعال کرد. دیابت نوع 2 بر حدود 350 میلیون نفر در سراسر جهان اثر گذاشته و در این بیماری کنترل بدن بر سطوح قند خون معیوب می‌شود. چنین موضوعی منجر به بروز بیماری قلبی و سکته مغزی شده و به کلیه‌ها، اعصاب و شبکیه آسیب می‌رساند.


برچسب‌ها: دیابت, داروی جدید, JB253
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و ششم مهر 1393 | لینک ثابت |


این سمینار در تاریخ ۱۶ الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط بیمارستان فوق تخصصی محک در محل بیمارستان برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل نقش راديوفركوئنسي در درمان استئوئيد استئوماي كودكان، برخورد با سردردهای کودکان، درد در سيكل سل آنمي كودكان، دردهاي عضلاني غير روماتولوژ‍ي در كودكان، جايگاه پرتودرماني نوين در كنترل دردهاي سرطاني  در کودکان، نقش بيهوشي عمومي در اعمال دردزا در كودكان، راههاي آناتوميك و جنبه هاي نورو فيزيولوژي درد در كودكان و تفاوتهاي آن با بزرگسالان، دردهاي كمري در كودكان، روشهاي نوين كنترل درد در كودكان سرطاني، نقش اوپیوئیدهای نخاعی در دردهای سرطانی، طب تسکینی در دردهای سرطانی، نقش جراحي اعصاب در كنترل دردهاي ستون فقرات كودكان، جنبه هاي روانشناختي اختلالات درد  در كودكان، بلوك اعصاب اسپلانكينك و سلياك در دردهاي شكمي ناشي از تهاجم تومور در كودكان، نقش كلينيك درد كودكان در بيمارستانهاي كودكان، سندرم درد ناحيه اي پيچيده در كودكان CRPS in pediatrics، اولتراسوندتراپی در درد کودکان، موانع درمان درد در  كودكان، درمانهاي دارويي درد در كودكان، درد لنگشي در بيماريهاي خوني/سرطاني، نقش پرستاري در اداره درد در كودكان، كنترل درد پس از اعمال جراحي در كودكان، دردهاي توروپاتيك در كودكان، بلوك اندام تحتاني با استفاده از سونوگرافي، مديريت درد پس از اعمال جراحي قلب، رويكرد به دردهاي شكمي عملكردي در كودكان  ونقش جراحي اطفال می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمینار, اطلاع رسانی داخلی, بیمارستان محک, سمینار درد, درد
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در محل پژوهشکده برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل اپیدمیولوژی و علایم بالینی سندرم کوشینگ، روشهای غربالگری و تشخیص سندرم کوشینگ، استفاده از imaging در تشیخص محل ضایعه، درمان های دارویی  سندرم کوشینگ، درمان جراحی سندرم  کوشینگ می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی داخلی, علوم پزشکی شهید بهشتی, سندرم کوشینگ
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | لینک ثابت |


محققان با استفاده از نانوذرات طلای حاوی نوعی آنتی‌ژن موفق به ساخت ابزاری برای شناسایی دیابت شدند. این ابزار بسیار سریع و دقیق‌تر از روش‌های فعلی بوده و خطری برای بیمار ندارد. پژوهشگران دانشگاه استنفورد موفق به ساخت تراشه‌ای پلاسمونیک برای تشخیص دیابت نوع یک شدند. این تراشه قادر است تا مواد زیستی نظیر اتوآنتی‌بادی ویژه انسولین را شناسایی کند.
براساس پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی، تا سال 2013 نزدیک به 370 میلیون نفر در جهان با مشکل دیابت روبرو خواهند بود. خبر نگران کننده دیگر این که دیابت دومین بیماری رایج در میان کودکان است. بنابر دلایل نامعلومی، دیابت نوع یک (دیابت اتوایمنی یا T1D) در حال گسترش بوده و نرخ رشد آن در کودکان هر ساله سه درصد افزایش می‌یابد به طوری که بین سال‌های 2004 تا 2020 این بیماری رشد 70 درصدی خواهد داشت. دیابت نوع دو معمولا در افراد چاق دیده شده که به این دیابت، دیابت متابولیسمی یا دیابت رژیمی گفته می‌شود. این بیماری نیز از دهه 1990 روند رو به رشدی در کودکان داشته و به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده‌ است. تشخیص این دو نوع دیابت دشوار بوده که یکی از دلایل آن تجهیزات مورد استفاده است. بنابراین، باید ادوات جدیدتری برای تشخیص و درمان این بیماری ارائه شود.
در دیابت نوع یک غلظت اتوآنتی‌بادی بیشتر از دیابت نوع دو است بنابراین بهترین راه برای تشخیص دیابت نوع یک از دو، شناسایی این پروتئین است. تست‌های استاندارد تاکنون چندان کارا نبوده و در حال حاضر رادیو‌ایمنواسی (RIS) بهترین آنتی‌ژن برای این کار است. اما این روش چندان ایده‌آل نیست زیرا رادیوایزوتوپی سمی در آن به کار رفته و روشی بسیار کند است. برای حل این مشکل محققان دانشگاه استنفورد ابزاری ساده برای تشخیص اتوآنتی‌بادی ساختند که علاوه‌ بر ساده و سریع بودن، بسیار قابل اعتماد است. این ابزار یک تراشه حاوی میکروآرایه‌های آنتی‌ژنی بوده که روی سطح طلا قرار دارد. این ابزار می‌تواند وجود تنها 2 میکرولیتر از آنتی‌بادی را در خون انسان شناسایی کند. برای ساخت این تراشه، محققان روی سطح اسلاید شیشه‌ای را با نانوذرات طلا پوشش دادند. با استفاده از برچسب‌های فلورسانس، نشر نور از این ساختارها 100 برابر افزایش می‌یابد. آنتی‌ژن‌های مورد نظر را روی نانوذرات طلا قرار داده و در نهایت تراشه‌ ویژه‌ای برای تشخیص دیابت بدست آمد.


برچسب‌ها: دیابت, نانو, نانوذره
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | لینک ثابت |


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی قم
زمان برگزاری: ۵ الی ۵ اسفند ۱۳۹۳
ارسال مقالات: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
مکان برگزاری: قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم  

سایت همایش


برچسب‌ها: همایش, همایش اورژانس, همایش داخلی, دانشگاه آزاد
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه نوزدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


برگزار کنندگان: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، انجمن تنفس اروپا (ers)، انجمن توراسیک آمریکا (ats)
زمان برگزاری: ۲۰ الی ۲۳ مهر ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش


برچسب‌ها: همایش, همایش داخلی, علوم پزشکی شهید بهشتی, همایش سل, همایش مراقبت های ویژه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


پژوهشگران دریافتند نوجوانان چاق با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در بزرگسالی مواجه هستند. مطالعات نشان داده است عادات سالم غذایی در کودکی با سلامت در بزرگسالی ارتباط دارد. این مطالعه که بر روی افراد 16 تا 20 ساله‌ چاق انجام شد، نشان داد این افراد دو برابر سایرین با احتمال خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در مقایسه با نوجوانان با وزن طبیعی مواجه هستند.
محققان دریافتند نوجوانان با سطوح بالایی از التهاب، 63درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در مقایسه با افراد با سطوح پایین التهاب دارند. الیزابت کانتور، سرپرست این تحقیق و متخصص اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد اظهارکرد: زندگی سالم در نوجوانی نقش زیادی در نوع زندگی در میانسالی دارد. شواهد بسیاری نشان داده است چاقی یک عامل خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ است. محققان دریافتند داشتن رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت‌های بدنی در دوران کودکی نقش بسزایی در میانسالی افراد دارد. نتایج این مطالعه در نشست انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان در نیواورلئان ارائه شده است.


برچسب‌ها: سرطان, سرطان روده بزرگ, نوجوانان, چاقی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


کارآیی ابزاری موسوم به «فلوت ریه» برای کمک به بیماران تنفسی توسط دانشمندان دانشگاه بوفالو تایید شد. بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در آمریکا به شمار می‌آید و این عارضه که اغلب نتیجه مصرف سیگار ظاهر می‌شود، مسیرهای هوایی را محدود می‌کند.
چهار سال پیش نوعی ابزار موسوم به «فلوت ریه» تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان COPD را دریافت کرد و هم‌اکنون مطالعه دانشمندان دانشگاه بوفالو نشان داده این ابزار دستی برای کمک به تنفس آزادانه این بیماران کارآمد است. «فلوت ریه»، محصول همکاری دانشگاه بوفالو و «مرکز شنیدار پزشکی» نیویورک است و کاربران فقط باید در آن بدمند. انجام این کار موحب مرتعش‌شدن و تولید نوعی امواج صوتی با بسامد پایین می‌شود که این امواج به داخل ریه‌های بیمار می‌روند. در آنجا ماده مخاطی را تجزیه می‌کنند و زمانی که کاربران با فشار در آن می‌دمند، این ماده از بین می‌رود.
در مطالعه انجام‌شده در دانشگاه بوفالو، به مدت 26 هفته بر وضعیت 69 بیمار مبتلا به COPD نظارت شد. تیم کنترل از نیمی از شرکت‌کنندگان تشکیل شده بود و این افراد از فلوت ریه استفاده نمی‌کردند. در نهایت هیچ تغییری در علائم بیماری افراد حاضر در تیم کنترل مشاهده نشد اما سوژه‌های آزمایشی مبتلا به COPD که دو بار در روز از این ابزار استفاده کردند، دشواری کمتر در نفس‌کشیدن و همچنین سرفه کمتری را تجربه کردند.
محققان همچنین در طول این بازه زمانی شش‌ماهه، بر نمره «شاخص توده بدن، انسداد جریان هوا، تنگی نفس و ظرفیت ورزش» (BODE) نظارت کردند. این شاخص ارزیابی جامع‌تری از بیماران ارائه می‌دهد و با بدترشدن بیماری، BODE بالا می‌رفت اما برای بیمارانی که از فلوت ریه استفاده می‌کردند، ثابت باقی ماند. دانشمندان دانشگاه بوفالو هم‌اکنون در حال ارزیابی کارآیی فلوت ریه به عنوان ابزاری برای درمان آسم هستند. جزئیات این مطالعه در مجله Clinical and Translational Medicine منتشر شد.


برچسب‌ها: ابزار جدید, فلوت ریه, بیماری مزمن انسدادی ریه, COPD
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


نتایج تحقیق جدید در دانشگاه تگزاس ساوث‌وسترن نشان داده جراحی بای‌پس معده در مقایسه با جراحی نواربندی معده، مزیت‌های سلامتی بهتری دارد. از جمله این مزیت‌ها می‌توان به کاهش طولانی‌مدت وزن، کنترل دیابت نوع 2 و فشار خون بالا و همچنین پایین‌آوردن سطوح کلسترول خون اشاره کرد.
بر اساس بازبینی‌انجام‌شده در دانشگاه تگزاس ساوث‌وسترن، افرادی که تحت عمل‌های جراحی بای‌پس معده قرار گرفته بودند، در مقایسه با آن‌هایی که جراحی نواربندی معده را از سر گذرانده بودند، به طور میانگین 66 درصد وزن اضافی بیشتری کم کرده بودند. این در حالی بود که بیمارانی که نواربندی معده را تجربه کرده بودند، به طور میانگین 45 درصد وزن کم کردند. «نانسی پوزیفری»، دانشمند حاضر در این بازبینی، مدعی شد چنین بازدهی حتی تا پنج سال پس از جراحی بای‌پس معده صدق می‌کرد و این بدین معناست که این فرآیند ایمنی طولانی‌مدتش را حفظ می‌کند. جراحی بای‌پس معده همچنین در مقایسه با نواربندی معده، فشار خون را بهتر کاهش داد و وضعیت چربی خون را نیز ارتقا بخشید. پیزوفری افزود: این بازبینی بر اهمیت تامل درباره درمان‌های بادوام تاکید می‌کند زیرا چاقی مفرط، دیابت نوع 2، فشار خون و کلسترول افزایش‌یافته بیماری‌هایی مزمن هستند و نباید بر نتایج کوتاه‌مدت تکیه کرد.
در جراحی بای‌پس معده، ابتدا معده را با دوختن به دو ناحیه تقسیم کرده و قسمت کوچکتر که معمولا حجمی معادل 5 تا 10 درصد کل معده را دارد، مسئولیت نگهداری غذا را به عهده می‌گیرد. در این روش هیچ قسمتی از معده جدا نمی‌شود و قسمت بزرگ‌تر معده کماکان به ترشح آنزیم‌های معمول می‌پردازد اما غذا وارد این قسمت نمی‌شود. سپس یک قسمت از روده را به معده کوچکتر متصل می‌کنند. در این عمل قسمتی از روده که در جذب نقش مهمتری دارد، از مسیر خارج می‌شود در نتیجه، فرد خیلی سریع‌تر از قبل احساس پرشدن معده و سیری خواهد داشت و مواد غذایی کمتری نیز جذب می‌شوند. نواربندی معده نیز یکی از روش‌های جراحی چاقی محسوب می‌شود که در آن، یک حلقه تنگ‌کننده با لاپاروسکوپ دور معده کار گذاشته می‌شود و این امر معده را کوچک می‌کند. جزئیات این مطالعه در مجله اتحادیه پزشکی امریکا (JAMA) منتشر شد.


برچسب‌ها: چاقی, کاهش وزن, بای پس معده
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


کنسرسیومی بین المللی از محققان، شش منطقه عامل ژنتیکی مرتبط با یک نوع رایج آرتریت موسوم به «اسپوندیلیت آنکیلوزان» (ankylosing spondylitis) را شناسایی کردند. در این میان، دو ژن ارتباطی قوی را با این بیماری نشان دادند. این محققان، ژنهای ANTXR2 و IL1R2، همچنین دو منطقه خالی از ژن و بخش‌هایی از دی‌ان‌ای بین ژنهای روی کروموزوم 2 و 21 را شناسایی کرده‌اند که با بروز این بیماری مرتبط هستند. بر اساس این تحقیقات که به سرپرستی دانشگاه آکسفورد انجام شده است، اکنون می‌توان این دو ژن را که در فرآیندهای التهابی بدن نقش دارند، به عنوان اهدافی به منظور ارائه درمان‌های بهتر برای این بیماری در نظر گرفت.
اسپوندیلیت آنکیلوزان یک بیماری مفصلی پیشرونده، مزمن و خودایمنی است که اغلب ستون فقرات و استخوان‌های لگن را درگیر می‌کند. بیمار به دلیل التهاب و سفتی ستون فقرات ممکن است حالت «خم شدن به جلو» داشته باشد. درصد ابتلای مردان به این بیماری بیشتر بوده و شروع بیماری معمولاً در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی است. به گفته محققان، در حال حاضر اطلاعات اندکی در مورد عامل ایجادکننده این بیماری در دسترس است و بهترین درمان‌های موجود نیز گران بوده و به جای درمان بیماری، تنها تسکین‌دهنده نشانه‌های بیماری هستند. نتایج این تحقیقات در نشریه نیچر ژنتیک منتشر شده است.


برچسب‌ها: ارتریت, اسپوندیلیت, اسپوندیلیت آنکیلوزان
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه دوازدهم مهر 1393 | لینک ثابت |


پژوهش محققان موسسه تحقیقات سرطان فرد هاچینسون نشان می‌دهد که افراد بلند قد در خطر کمتری برای ابتلا به سرطان مری قرار دارند. این تحقیق نشان می‌دهد افرادی که در پایین‌ترین چارک قد (زیر 173 برای مردان و زیر 1.58 برای زنان) هستند نسبت به افراد بلند قد تقریبا در خطر دو برابری ابتلا به مری بارت یا سرطان مری قرار دارند. مری بارت، تغییر بافت قسمت انتهایی مری (متاپلازی) از اپیتلیوم سنگفرشی به مخاط گوارشی (دارای سلولهای گابلت) است. ایجاد مری بارت اغلب ناشی از تحریک مداوم مری توسط اسید معده (ریفلاکس) می‌باشد.
جالب اینجاست که رابطه بین بلندی قد و سرطان مری متضاد با بسیاری از سرطان‌هایی نظیر روده، پروستات و پستان است؛ در این حالت بلندی قد با افزایش خطر سرطان‌ها مربوط است. طی این پژوهش، محققان با بررسی کلیه نتایج 14 مطالعه مرتبط و تصادفی‌سازی مندلی _ شامل اطلاعات ژنتیکی با روش‌های سنتی_ دریافتند که رابطه بین بلندی قد و ابتلا به سرطان مری به طور پایداری رابطه معکوس است. این پژوهش در مجله Clinical Gastroenterology and Hepatology منتشر شده است.


برچسب‌ها: سرطان, سرطان مری, قد
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه دهم مهر 1393 | لینک ثابت |


بر اساس پژوهش جدید محققان دانشگاه دوسلدورف آلمان، بیم از دست‌ دادن شغل می‌تواند امکان ابتلا به آسم را برای نخستین بار در افراد افزایش دهد.  این یافته‌ها مطالعات همه‌گیرشناسی دیگری با عنوان ارتباط بین ابتلا به آسم و استرس و به ویژه استرس‌های کاری را پشتیبانی می‌کند. محققان اساس تحقیقاتشان را روی 7000 بزرگسال شاغل قرار دادند که به «مطالعه پانل اجتماعی اقتصادی آلمان» در سال‌های 2009 تا 2011 پاسخ داده بودند و در این پرسشنامه سوالاتی درباره آسم مطرح شده بود.
این مطالعه، همه‌پرسی سالانه‌ بازنمودی جمعیت آلمان است و دوران رکود اقتصادی شدید در اروپا را پوشش داده بود که در سال 2008 آغاز شد. در سال 2009، از تمامی پاسخ‌دهندگان این سوال پرسیده شد که چه میزان احتمال می‌دهند طی دو سال بعد شغلشان را از دست بدهند. پاسخ‌های آن‌ها از در افزایش‌های 10 درصد و از صفر تا صد درصد درجه‌بندی و همچنین به تهدید بالا، پایین یا صفر تقسیم شدند. بین سال‌های 2009 و 2011، 105 مورد جدید آسم در میان گروه تحت مطالعه مشاهده شد که نیمی از آن‌ها زن بودند. افرادی که احساس می‌کردند احتمال از دست‌دادن شغلشان طی دو سال بعد بالا بود، در مقایسه با افرادی که میزان خطر از دست‌دادن کارشان را پایین (2787 نفر) یا صفر (2593 نفر) می‌دانستند، اندکی جوان‌تر بودند، دارای سطح تحصیلات پایین‌تر و درآمد ماهیانه کمتری بودند و بیشتر احتمال داشت مجرد باشند. همچنین افرادی که احساس نمی‌کردند امنیت شغلی دارند، کمتر احتمال داشت قراردادهای دائم داشته باشند و احتمال ابتلای آن‌ها به افسردگی نیز بیشتر بود.
در این تحقیق، پس از در نظرگرفتن مولفه‌های اجتماعی‌-جمعیتی، افسردگی و سبک‌ زندگی مشخص شد خطر آسم در حالت ناامنی شغلی فزاینده، بالاتر بود و برای هر 25 درصد افزایش تهدید درک‌شده از دست‌دادن شغل، خطر آسم تا 24 درصد افزایش یافت. در میان افرادی که معتقد بودند احتمال از دست‌دادن شغلشان بیشتر بود، در مقایسه با افرادی که خطری احساس نمی‌کردند یا از دست‌دادن شغلشان را بعید می‌دانستند، امکان ابتلا به آسم 60 درصد بود.
هیچ نتیجه‌گیری قطعی نمی‌توان از علت و معلول این موضوع استنباط کرد اما محققان بر این باورند نتایج‌شان با مطالعات اجتماعی‌-جمعیتی همخوانی دارد. این مطالعات نشان داده‌اند استرس فیزیولوژیکی به ویژه استرس مرتبط با کار می‌تواند مولفه خطری برای ابتلا به آسم باشد. علاوه بر این، یافته‌های جدید می‌توانند توضیحی احتمالی برای شیوع افزایش‌یافته علائم بیماری‌های تنفسی در طول بحران اقتصادی اخیر در بریتانیا باشند. جزئیات این پژوهش در BMJ-British Medical Journal منتشر شد.


برچسب‌ها: آسم, شغل
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه ششم مهر 1393 | لینک ثابت |


محققان دانشگاه پیتسبورگ در پنسیلوانیای آمریکا طی پژوهشی دریافته‌اند، آلودگی هوا می‌تواند اثر داروهای استنشاقی ضد آسم را که برای کاهش علایم این بیماران به صورت اورژانسی به کار می‌رود، کاهش دهد. در این مطالعه پژوهشگران 85 کودک هفت تا 12 ساله مبتلا به آسم را برای تشخیص اثرگذاری آلودگی‌ هوا بر تاثیر این داروهای استنشاقی مورد بررسی قرار دادند. همه این کودکان در مکزیکو سیتی سکونت داشتند که آلودگی هوای آن بسیار بالاست. 53 نفر از این کودکان دچار آسم خفیف دوره‌ای، 20 کودک دچار آسم خفیف پایدار بودند و 12 تن نیز آسم متوسط پایدار داشتند.
این تیم تحقیقاتی دریافتند که آلودگی هوا به خصوص ترکیباتی چون دی‌اکسید نیتروژن و ازن باعث می‌شوند اثر داروهای استنشاقی که برای موارد اورژانس تنگی نفس کاربرد دارند، کاهش یابد. این یافته‌ها نه فقط به علت کارکرد نادرست دستگاه، بلکه با توجه به اینکه کودکان مانند همیشه به این اسپری‌های استنشاقی پاسخ ندادند، ثبت شده بود و محققان دریافتند که افزایش 10 واحد در یک میلیارد واحد دی‌اکسید نیتروژن موجود در هوا می‌تواند کارکرد این اسپری‌ها را تا 15 درصد کاهش دهد.
بنا بر آمار اعلام شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، میزان دی‌اکسید نیتروژن موجود در هوای این کشور 10 تا 20 واحد در هر یک میلیارد واحد است ولی اسپری‌های حاوی استروئید می‌توانند تا حدی در برابر این آلاینده‌ها مانند یک سپر محافظتی عمل کنند. به گفته محققان در بین 25 کودکی که برای کنترل آسم پایدارشان از اسپری‌های کورتیکو استروئید استفاده می‌کردند، اسپری‌ آنها سریعتر و موثرتر عمل می‌کرد. نتایج این پژوهش در مجله chest به چاپ رسیده است.


برچسب‌ها: آلودگی, آلودگی هوا, آسم
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه ششم مهر 1393 | لینک ثابت |


برگزار کننده: مرکز تحقیقات ترومبوز و هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی

سایت مرکز تحقیقات


برچسب‌ها: همایش, همایش داخلی, علوم پزشکی تهران, بیمارستان امام, همایش پی آر پی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه سوم مهر 1393 | لینک ثابت |


محققان موسسه فناوری رویال استکهلم KTH امیدهای تازه‌ای را برای درمان مبتلایان به دیستروفی عضلانی دوشن نوید داده‌اند که علاج ناپذیر و فلج کننده بوده و عمر جوانان را کوتاه می‌کند. تیم بین المللی از محققان کشف کرده‌اند که چگونه می‌توان تنوعی از دیستروفین را ایجاد کرد تا بتوان آتروفی عضلانی را کاهش داد؛ این امر می‌تواند درمان‌های جدید را برای دیستروفی عضلانی به همراه داشته باشد.
بیماری دیستروفی عضلانی دوشن در نتیجه فقدان یا اختلال عملکرد پروتئین دیستروفین به وجود می‌آید. این پروتئین که یکی از اجزای اصلی عضله محسوب می‌شود نقش بسیار چشمگیری را در عملکرد قلبی عروقی ایفا می‌کند. این بیماری غیر قابل علاج باعث روند انحطاط تدریجی، کاهش تحرک، مشکلات تنفسی، نارسایی قلبی و در نهایت مرگ زودرس می‌شود. طی این تحقیق، دانشمندان دیستروفینی را که با کمک آنتی‌بادی‌های HPA در سلول حضور داشت، درون ژلی تزریق و سپس استخراج کردند و توسط طیف سنج جرمی توالی دادند. محققان در واقع در بیماران دیستروفی عضلانی دوشن، با وجود جهش شدید در ژن دیستروفین، نسخه کوتاهتری از پروتئین دیستروفین را تولید کردند. این پژوهش در مجله Nature Medicine منتشر شده است.


برچسب‌ها: دیستروفی, دیستروفی عضلانی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه سوم مهر 1393 | لینک ثابت |


محققان آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی (DARPA) آمریکا بدنبال طراحی طحال زیستی بعنوان یک روش موثر برای مقابله با عفونت‌های مرگبار بدون نیاز به استفاده از آنتی‌بیوتیک هستند. باوجود کشف پنی‌سیلین و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها، مشکل مقابله با عفونت‌های مرگبار بویژه ناشی از زخم و جراحت در میدان جنگ همچنان وجود دارد. عفونت‌ها در میادین نظامی و غیر نظامی خطرناک هستند، چراکه منجر به عفونت خون یا سپسیس (sepsis)‌ می‌شوند؛ سالانه بیش از 18 میلیون نفر در سراسر جهان به این عفونت با نرخ مرگ و میر 30 تا 50 درصد مبتلا می‌شوند. استفاده از آنتی‌بیوتیک یکی از راه‌های متداول مقابله با این عفونت است؛ اما در شرایط نظامی جراحان از میزان دوز آنتی‌بیوتیکی استفاده می‌کنند که برای درمان یک فیل مورد نیاز است! همچنین استفاده مداوم از آنتی‌بیوتیک باعث شکل‌گیری سویه‌های میکروبی مقاوم به آنتی‌بیوتیک می‌شود.
یک روش جایگزین مقابله با عفونت دیالیز است؛ دستگاه دیالیزی مشابه دیالیز بیماران کلیوی می‌تواند مانند طحال مصنوعی عمل کند؛ طحال بعنوان یک اندام شبه کبدی، با از بین بردن میکروب‌ها و سموم از جریان خون، نقش حیاتی در مبارزه با عفونت ایفا می‌کند. برنامه DTL آژانس پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاعی – دارپا – استفاده از دستگاه‌هایی است که قادر به شناسایی عفونت، حرکت دادن در جریان خون بدون نیاز به ضد انعقادکننده است. طحال زیستی (biospleen) یک نمونه از فناوری DLT‌ محسوب می‌شود که هدف از طراحی آن، تنها ساخت یک دستگاه دیالیز با قابلیت تقلید عملکرد طحال طبیعی نیست، بلکه ساخت وسیله‌ای کوچک، قابل حمل و مقاوم است که به نجات جان سربازان در میدان جنگ کمک می‌کند. این طحال مصنوعی شامل مجموعه‌ای از لوله‌های کوچک شبیه عروق خونی است که بعنوان فیلتر خون عمل کرده و بدون گرفتن سلول‌های خون و تحریک سیستم ایمنی، میکروب‌های را جذب می‌کند.
لوله‌ها توسط شکاف‌های میکروسکوپی به یکدیگر متصل می‌شوند؛ خون بداخل طحال زیستی پمپاژ شده و سپس با دانه‌های مغناطیسی به قطر 128 نانومتر ترکیب می‌شوند؛ این دانه‌ها با پروتئین مهندسی‌ساز سیستم ایمنی به نام MBL پوشش داده شده‌اند. همزمان با گرفتار شدن میکروب‌ها درون دانه‌ها و با استفاده از یک آهنربا، دانه‌ها از شکاف لوله دیگر به بیرون کشیده شده و خون پاک به بدن بیمار بازگردانده می‌شود. آزمایش طحال زیستی بر روی موش‌های آلوده به ترکیبی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولی، عملکرد 90 درصدی در حذف عفونت باکتریایی را نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه در مجله Nature Medicine منتشر شده است.


برچسب‌ها: مصنوعی, طحال مصنوعی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | پنجشنبه سوم مهر 1393 | لینک ثابت |


برگزار کننده: جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات : ۳۰ دی ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت جامعه


برچسب‌ها: همایش, همایش داخلی, جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, مرکز همایش های رازی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه سی ام شهریور 1393 | لینک ثابت |


محققان دانشگاه ایلینویز دریافته‌اند که میزان طولانی نگه‌داری خون در بانک خون می‌تواند تاثیرات منفی را بر توانایی خون در رساندن اکسیژن به مویرگ‌های کوچک بدن داشته باشد. محققان با استفاده از شیوه‌های پیشرفته نوری موسوم به میکروسکوپ‌های تداخلی نوری_فاصله‌ای (SLIM) میزان سفتی غشای گلوبول‌های قرمز خون را طی گذر زمان و با مقیاس‌هاس نانومتری اندازه‌گیری کردند. آنها متوجه شدند که گلبولهای قرمز خون حتی با وجود حفظ شکل و غلظت هموگلوبین، با گذر زمان غشایشان سفت‌تر شده و متعاقبا نیز عملکرد سلولی آنها کاهش می‌یابد.
بر اساس گزارش محققان، عمر مفید نگهدای خون، 42 روز بر آورده شده که پس از این زمان هرچند شکل ظاهری خون مانند روز اول است اما عملکرد مناسبی در بدن ایفا نخواهد کرد. جالب اینجاست که تازگی خون آنقدر در بدن نیز مهم است که سلول‌های مغز استخوان همواره آن را تولید کرده و هیچ سلول خونی را که عمری بیش از 100 روز داشته باشد نمی‌توان در جریان خون بدن یافت کرد! در واقع، غشای سلول‌های خونی باید آنقدر منعطف و نفوذ پذیر باشد تا بتواند در طول مویرگ‌های بسیار ریز حرکت داشته و عملکرد اصلی خود را که اکسیژن رسانی است به بهینه‌ترین وجه ممکن انجام دهد. این امر در بعضی از اعضا نظیر مغز که گردش خون در مویرگ‌های بسیار باریکی جریان دارد، مهم تلقی می‌شود چرا که هر ضعف عملکردی پیامدی نامناسب را به همراه خواهد داشت. به گفته محققان بهتر است که پیش از استفاده خون‌های موجود در بانک های خونی از (SLIM) به منظور درک سلامت آنها استفاده کنیم. این پژوهش در مجله scientific reports منتشر شده است.


برچسب‌ها: خون
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | لینک ثابت |


نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بیشتر سرطان‌های سر و گردن در افراد دیابتی شیوع بیشتری دارد. طبق آخرین تحقیقات سرطان‌های سر و گردن (فرم نادری از سرطان که از حفرات بینی، سینوس‌ها، لب‌ها، دهان و غدد بزاقی، حلق و حنجره منشا می‌گیرد) در افراد دیابتی 50 درصد شیوع بیشتری دارد. بیشترین خطر سرطان در افراد دیابتی بین 40 تا 65 سال سن وجود دارد؛ همچنین احتمال بروز این نوع سرطان در مردان بیشتر از زنان است؛ از بین سرطان‌های سر و گردن، سرطان حفره دهان با شیوع 57.1 درصد شایع ترین سرطان سر و گردن در افراد دیابتی است و پس از آن سرطان نازونارنکس (قسمت فوقانی حلق پشت بینی) در رتبه دوم قرار دارد.
علت شیوع بیشتر سرطان‌های سر و گردن در افراد دیابتی به درستی معلوم نیست ولی تئوری‌هایی نظیر استعداد ژنتیکی و در معرض بودن انسولین برای مدت طولانی از علل احتمالی آن می‌باشد؛ این نکته از این نظر حائز اهمیت است که میزان بروز سرطان‌های سر و گردن و همچنین میزان مرگ و میر ناشی از این سرطان‌ها رو به افزایش است. توصیه می‌شود که افراد دیابتی، خصوصا پس از سن 40 سالگی، از نظر ابتلا به سرطان‌های سر و گردن مورد ارزیابی قرار گیرند و معاینه کامل از این نظر برای آن‌ها انجام شود؛ همچنین به پزشکان توصیه می شود که معاینه سر و گردن را به عنوان بخشی از معاینات روتین برای بیماران دیابتی در نظر گیرند.


برچسب‌ها: دیابت, سرطان, سرطان سر و گردن
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | لینک ثابت |


بسیاری از افرادی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند، دچار مقاومت به انسولین شده و در دوره‌ای از زندگی به دیابت نوع 2 مبتلا می‌شوند. یک تیم از محققان اروپایی دریافته‌اند که این افراد دارای حجم بیشتری از مولکول CXLC5 هستند که توسط سلول‌های خاصی در بافت چربی تولید می‌شود.
مدت‌ها بود که بیوشیمیست‌ها می‌دانستند، موادی که توسط بافت چربی تولید می‌شوند و در بروز دیابت دخیل هستند، ارتباط بین چاقی و دیابت را معنی‌دار می‌کنند. این پژوهش نشان داده که سطح سرمی مولکول شیمیایی CXCL5 در خون که توسط بافت چربی تولید می‌شود، در بافت چربی بدن افراد چاق بیشتر از افراد معمولی مشاهده می‌شود.
به گفته محققان؛ این مولکول به بروز مقاومت به انسولین و بروز دیابت نوع 2، کمک می‌کند. مهم‌ترین بخش این کشف آن است که یک درمان تجربی برای جلوگیری از فعالیت مولکول‌های CXCL5 تمرکز دارد و مشاهده شده که این درمان در پیشگیری از ابتلای موش‌های چاق به دیابت نوع 2، موثر واقع شده ‌است. محققان می‌گویند اگر نتایج این تحقیق در انسان‌ها به قطعیت کامل برسد، این درمان گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت زندگی افراد چاق است. نتایج این پژوهش در ژورنال متابولیسم سلولی به چاپ رسیده است.


برچسب‌ها: دیابت, چاقی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | لینک ثابت |


برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهشگاه رویان، انجمن علمی انتقال خون ایران
زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
مکان برگزاری: یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سایت همایش


برچسب‌ها: همایش, همایش خون, همایش داخلی, علوم پزشکی یاسوج, خون
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | لینک ثابت |


مطالعات پژوهشگران دانشگاه اوهایو بر روی مدل‌های حیوانی نشان می‌دهد، عملکرد سیستم ایمنی موش‌های پیر می‌تواند با مصرف داروهای مسکن نظیر ایپوبروفن به تازگی و قدرت جوانی بازگردد. این پژوهش حاکی از آن است که ماکروفاژهای ریه موش‌های پیر هنگام مصرف ایپوبروفن واکنش مشابه با موش‌های جوان را در مقابل سل از خود نشان می‌دهند. التهاب در دوران پیری می‌تواند پیامدهای چشمگیری را بر سیستم ایمنی بر جای بگذارد که البته می‌توان با رژیم غذایی، ورزش و مصرف دارو، التهاب را کاهش داده و از بسیاری بیماری‌ها جلوگیری کند.
طی این پژوهش، دانشمندان میزان نشانگرهای التهابی موجود در ریه موش‌های سالمند و جوان را اندازه گیری کردند. سپس مشاهده شد که ماکروفاژهای موش‌های جوان و پیر در برابر عفونت سل متفاوت از یکدیگر عمل می‌کنند اما هنگام برقراری "رژیم ایپوبروفن مکمل" برای موش‌های پیر، سیستم ایمنی قدرت خود را به دست آورده و میزان التهاب را به اندازه آنچه در موش‌های جوان دیده شده بود، کاهش داد. نتایج این پژوهش در مجله" Leukocyte Biology " منتشر شده است.


برچسب‌ها: ایبوپروفن, پیری, سیستم ایمنی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | لینک ثابت |


محققان دانشگاه فوجا در ایتالیا اعلام کردند که سرطان ریه با بررسی درجه حرارت بازدم بدون هیچ آزاری برای فرد، قابل تشخیص است. پیش از این دانشمندان سعی کردند با تحلیل تنفس، ترکیبات خاص مشخص در سرطان ریه را تشخیص دهند. محققان در تحقیق حاضر توانستند سرطان ریه را با بررسی دمای تنفس تشخیص دهند.
82 شرکت کننده این تحقیق برای تشخیص سرطان ریه تحت پرتو ایکس قرار گرفتند. بعد از آزمایش مشخص شد 40 فرد مبتلا به سرطان و 40 فرد سالم هستند. محققان همچنین با استفاده از دستگاه X-Halo دمای بازدم افراد را اندازه گرفته و دریافتند دمای تنفس نه تنها با سرطان ریه بلکه با مراحل مختلف آن مرتبط است. گیووانا الیسانا کارپاگنو، سرپرست این تحقیق از دانشگاه فوجا در ایتالیا اظهار کرد: نتایج ما نشان می‌دهد سرطان ریه موجب افزایش دمای تنفس می‌شود. نتایج می‌تواند نقش چشمگیری در تشخیص این بیماری داشته باشد و ما می‌توانیم مراحل تشخیص این بیماری را آسان، ساده، بدون استرس و کم هزینه کنیم. در حال حاضر این روش تشخیص در کلینیک کلیولند ارائه می‌شود.


برچسب‌ها: سرطان, سرطان ریه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | لینک ثابت |


پژوهش محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می‌دهد بازسازی کبد پس از عمل جراحی برداشت بافت آسیب‌دیده می‌تواند توسط دارویی جدید تسریع بخشیده شود. سرطان کبد معمولا منجر به از دست رفتن گردش خون و به دنبال آن، مانع رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به بافت کبد می‌شود و در نتیجه عملکرد کبد رو به وخامت می‌رود. گرچه می‌توان قسمت آسیب‌دیده کبد را با عمل جراحی برداشت اما این روند باعث برقراری ناگهانی جریان خون شده و متاسفانه قسمت سالم نیز دچار آسیب عفونی شناخته شده‌ای موسوم به "آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون (IRI)" می‌شود. طی این آسیب، گروهی از پروتئین‌های ایمنی موسوم به مکمل بر سطح سلول‌های کبد ته‌نشین شده و باعث مرگ سلول‌های کبد می‌شوند.
اکنون محققان نشان داده‌اند که ترکیبی جدید از مهارکننده‌های پروتئین‌های مکمل، مرگ سلول‌های کبد را کاهش داده و در واقع بازسازی کبد را پس از عمل جراحی بهبود می‌بخشد. اثر بخشی این ترکیب به حدی بالا بوده که حتی در موش‌هایی که بیش از 90 درصد بافت بیمار کبد آنها برداشته شده بود، شانس بقا از صفر درصد به 70 درصد افزایش یافته بود. این خبر در مجله Experimental Medicine منتشر شده است.


برچسب‌ها: سرطان, سرطان کبد
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | لینک ثابت |


يک قرص جديد ضدچاقي، توانست مجوز سازمان غذا و داروي آمريکا را بگيرد و سومين داروي ضدچاقي شود که در بيش از يک دهه اخير تاييد اين سازمان را به دست آورده است. اين قرص با نام کنتريو (Contrave) که شرکت Orexigen Therapeutics آن را ساخته است، ترکيبي از داروي ضدافسردگي بوپروپيون و فرمولاسيون اين شرکت از داروي نالتروکسون است که براي جلوگيري از وابستگي به بوپروپيون طراحي شده است. فعلا شرکت سازنده درباره اينکه اين دارو چه زماني وارد بازار مي‌شود و قيمت آن چقدر است خبري منتشر نکرده است.
سازمان غذا و داروي آمريکا در ماه ژوئن تصميم‌گيري درباره اين دارو را به علت نگراني‌ درباره وجود هشدارهاي کافي روي بسته‌هاي آن 3 ماه به تاخير انداخته بود. از آنجايي که کنتريو حاوي داروي ضدافسردگي است بر روي بسته آن درباره احتمال افزايش خطر افکار و رفتارهاي خودکشي هشدار داده خواهد شد. به اين ترتيب کنتريو به داروهاي ويووس(Vivus) ساخت شرکت کسيميا و بلويک (Belviq) ساخت شرکت داروساز آرنا که هر 2 دارو در سال 2012 تاييد شدند به عنوان درمان‌هاي انتخابي چاقي مي‌پيوندد و برخي از تحليلگران مي‌گويند فروش اين داروي جديد ممکن است تا سال 2016 از رقبايش پيشي بگيرد.
2 داروي موجود ضدچاقي که انتظار مي‌رفت به داروهاي پرفروشي بدل شوند، انتظارها را براورده نکردند که علت آن راهبردهاي نادرست بازاريابي و نيز اثرات جانبي آنها از افسردگي تا خطرات قلبي بوده است. اين داروها همچنين با چالش‌هاي مربوط با بازپرداخت هزينه‌هاي خريد مواجه هستند. دولت و بيمه‌گران بهداشتي خصوصي از تحت پوشش قرار دادن بلويک و کسيميا با توجه به اينکه درباره تاثيربخشي درازمدت اين داروها قانع نشده‌اند و اينکه بسياري از بيماران درمان با اين داروها را رها مي‌کنند، اکراه دارند. دانيل لانگ، متخصص قلب و تحليلگر بازار داروي آمريکا مي‌گويد: « فقط 30 تا 40درصد از سازمان‌هاي حافظ سلامت داروهاي ضدچاقي را پوشش مي‌دهند. اين وضعيت بيانگر بي‌تفوتي نسبي به چاقي به عنوان يک عارضه وخيم است.» در مقابل ماتيو آندروز، يک تحليلگر ديگر بازار دارو، معتقد است که فروش داروي کنتريو در آمريکا تا سال2016از ميزان فروش داروهاي بلويک و کسيميا پيشي مي‌گيرد.
آندروز پيش‌بيني مي‌کند که فروش سالانه کنتريو تا سال 2016به 200 ميليون دلار برسد که اندکي بيش از 180 ميليون دلار فروش سالانه بلويک و بالاتر از فروش 150 ميليون دلاري کسيميا خواهد بود. از لحاظ تاريخي رابطه ميان سازندگان داروهاي کاهنده وزن و سازمان‌هاي ناظر خوب نبوده است زيرا در گذشته اثرات جانبي وخيم برخي از اين داروها باعث خارج کردن از آنها از بازار شده است. از جمله داروهاي بدنام ضدچاقي، ترکيب دارويي fen-phen (فن‌فلورامين/فنترمين)‌ است که در سال 1997 به علت عوارض آن بر روي دريچه‌هاي قلبي از بازار خارج شد و داروي اکومپلا (Acompla) که سازنده‌اش، شرکت سانوفي در سال 2008 آن را از بازار بيرون کشيد.


برچسب‌ها: داروی جدید, کنتريو, چاقی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | لینک ثابت |


محققان آمريکايي دستگاه آزمايش خون ساده‌اي توليد کرده‌اند که از قابليت تشخيص کم‌خوني در 60ثانيه برخوردار بوده و روشي ارزان براي نظارت شخصي بر اين بيماري مزمن محسوب مي‌شود. امروزه تشخيص کم‌خوني با انجام آزمايش خون و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي گران‌قيمت، امکانپذير است. اما محققان مرکز اختلالات خوني و سرطان افلک (Aflac)در آتلانتا دستگاه شخصي يکبار مصرفي طراحي کرده‌اند که با استفاده از يک قطره خون و واکنشگر شيميايي، سطوح مختلف کم‌خوني را به شکل تغييرات طيف رنگي در کمتر از 60 ثانيه نشان مي‌دهد. اين دستگاه به هيچ منبع انرژي نياز نداشته و براي مناطق فقيرنشين و فاقد برق بسيار مناسب است. استفاده از اين دستگاه مشابه دستگاه آزمايش قند خون يا گلوکومتر است که بيمار با زدن سوزن مخصوص به نوک انگشت، يک قطره خون را روي ويال کوچک دستگاه قرار مي‌دهد. ويال حاوي نمونه خون روي کيت پلاستيکي دستگاه قرار داده مي‌شود. کيت نيز حاوي واکنشگر شيميايي است که در ترکيب شدن با خون، مخلوط پنج ميکروفيلتري ارائه مي‌کند. هموگلوبين خون در نقش کاتاليروز براي واکنش کاهش اکسيداسيون عمل کرده و پس از 45 ثانيه واکنش کامل مي‌شود. بيمار طيف رنگي از سبز ـ ‌آبي تا قرمز (به معناي سطوح مختلف کم‌خوني) را مشاهده مي‌کند. تفسير رنگ‌ها بر برچسب دستگاه نصب شده است. همچنين کاربر مي‌تواند با استفاده از برنامه نرم‌افزاري مخصوص تلفن همراه و عکسبرداري از رنگ، تفسير بسيار دقيقي را دريافت کند. اين دستگاه روي 238 بيمار در چهار نوبت مختلف مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج آن با آزمايشات متداول خون مقايسه شد. نتايج تقريبا مشابه بوده و عملکرد نرم‌افزار در تعيين سطوح کم‌خوني بسيار دقيق توصيف شده است. اين دستگاه کوچک و ارزان از سال 2016 به بازار عرضه خواهد شد.


برچسب‌ها: ابزار جدید, کم خونی, آنمی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | لینک ثابت |


پژوهش جدید محققان دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که میزان تستوسترون در مردان در معرض مواد پلاستیکی کاهش می‌یابد. فتالات از مواد تشکیل دهنده ظروف پلاستیکی و وسایل مراقبت بهداشتی است که موجب اختلال در میزان تستوسترون می‌شود. محققان در پژوهش جدید خود، اطلاعات 2208 فرد در مرکز تغذیه و سلامت ملی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. محققان با بررسی نمونه ادرار افراد بعد از قرار گرفتن آنها در معرض فتالات، 13 ماده باقیمانده را با توجه به متابولیک بدن اندازه‌گیری کردند. میزان تستوسترون هم از طریق نمونه خون اندازه‌گیری شد.
در زنان بین سنین 40 تا 60 سال با افزایش فتالات، میزان تستوسترون 10.8 تا 24 درصد کاهش و در پسران 6 تا 12 سال، این میزان 24 تا 34.2 درصد کاهش یافت. جان دی میکر از دانشکده سلامت دانشگاه میشیگان اظهار کرد: این کاهش در پسران موجب کاهش باروری در سنین بالاتر خواهد شد و بر هورمون جنسی، انرژی، عملکردهای شناختی و سلامت استخوانی در مردان و زنان تاثیر دارد. هورمون جنسی تستوسترون با رشد جسمی، عملکرد مغز، تراکم استخوان و سلامت قلب مرتبط است. این هورمون به میزان کم در زنان وجود دارد. نتایج این تحقیق در نشریه غده‌شناسی و متابولیسم منتشر شده است.


برچسب‌ها: تستوسترون, پلاستیک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | لینک ثابت |


تحقیقات پژوهشگران بریتانیایی نشان می‌دهد بیمارانی که برای طولانی‌مدت از استاتین‌ها استفاده می‌کنند، کمتر احتمال ابتلا به بیماری سنگ کیسه صفرایی دارند که نیاز به جراحی داشته باشد. در مطالعه‌ای که بدین منظور انجام شده، ارتباط میان جراحی کیسه صفرا و مصرف داروهای پایین‌آورنده چربی خون بررسی شد.
در این میان، زمان و طول درمان نیز مورد توجه قرار داده شد. نتایج حاکی از آن هستند که میزان استفاده منظم از استاتین‌ها، در حداقل فاصله زمانی 90 روز قبل از تشخیص سنگ کیسه صفرا، تاثیر قابل توجهی در کاهش جراحی کیسه صفرا ندارند، اما این اثر وقتی چشمگیر می‌شود که استفاده از استاتین‌ها، طولانی‌مدت باشد.
به گفته محققان، سنگ صفرا یک بیماری شایع و پرهزینه در کشورهای غربی محسوب می‌شود که با کاهش تولید کلسترول در کبد و درمان با استاتین‌ها برای کاهش لیپید پلاسما، شاید بتوان خطر پیشرفت سنگ‌های کلسترولی کیسه صفرا را کم کرد. نتیجه این پژوهش در نشریه معتبر انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) به چاپ رسیده است.


برچسب‌ها: استاتین, سنگ, سنگ صفراوی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | لینک ثابت |


تحقیقات محققان سوئیسی نشان داد، سلولهای غضروف برداشته شده از بینی بیمار می‌تواند برای رشد غضروف جایگزین زانو مورد استفاده قرار بگیرد. غضروف بافت پیوندی نیمه جامدی است که در صورت آسیب دیدگی ترمیم آن غیرممکن و یا روند بهبودی‌اش بسیار کند است، البته این به نوع آسیب‌دیدگی و خود عضو آسیب‌دیده نیز بستگی دارد. به همین دلیل فرآیند ترمیم جراحات مفصلی زمان زیادی به طول می‌انجامد. بدین منظور دانشمندان برای سرعت بخشیدن به این فرآیند از هیدروژل‌ها و پرینترهای سه‌بعدی استفاده می‌کنند. اگرچه در حال حاضر محققان دانشگاه بازل سوئیس در تحقیقاتشان موفق به کشف روشی شدند که در آن می‌توان از غضروف بینی فرد بیمار برای رشد غضروف آسیب‌دیده زانو استفاده کرد.
در این مطالعه، محققان پلاکهای شش میلی‌متری غضروف بینی (قسمتی داخل بینی که سوراخ‌های بینی را از هم جدا می‌کند) را گرفته و سلولهای آن بافت را پس از استخراج در آزمایشگاه چند برابر می‌کنند، سپس بافت مورد نظر را به قطعه‌ای زیست‌سازگار با ساختاری مشابه چوب تبدیل می‌کنند. بعد از آن، سلولهای تولید شده در آزمایشگاه را با مواد زیست‌سازگار ترکیب می‌کنند و بافتی به ابعاد 30*40 میلی متری را تشکیل می‌دهند. سپس این بافت را جایگزین غضروف مفصلی آسیب‌دیده می‌کنند ( بافت مفصلی محل اتصال دو مفصل است که دو سر استخوان‌ها را پوشش می‌دهد) و بافت آسیب‌دیده را با عمل جراحی از زانوی بیمار خارج می‌کنند. تا کنون نتایج موفقیت‌آمیزی از این عمل حاصل شده چرا که غضروف بینی توانسته به خوبی خود را با محیط جدید تطبیق دهد. نتایج این پژوهش در مجله science translational medicine منتشر شده است.


نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


محققان آمریکایی یک روش غیرتهاجمی برای اندازه‌گیری سطح قند خون ابداع کرده‌اند که نیازی به آنالیز مستقیم خون ندارد. دستگاه گلوکومتر از یک قطره خون نوک انگشت دست برای اندازه‌گیری سطح قند خون بیماران دیابتی استفاده می‌کند؛ اما این روش برای برخی بیماران بویژه کودکان و سالمندان با درد و ناراحتی همراه است. تاتوهای نانولوله کربنی، ریز تراشه‌های زیستی با قابلیت اندازه‌گیری قند خون در بزاق، لنز تماسی با قابلیت اندازه‌گیری قند خون در اشک چشم از جمله جدیدترنی دستاوردهای محققان در این زمینه محسوب می‌شود. اما محققان دانشگاه پرینستون روش جدیدی ابداع کرده‌اند که نیازی به آنالیز مستقیم نمونه خون ندارد.
در این روش غیرتهاجمی، یک لیزر مخصوص به کف دست تابانده شده و میزان جذب نور توسط مولکول‌های قند اندازه‌گیری می‌شود. به جای خون، این لیزر اقدام به هدف قرار دادن مایع میان‌بافتی می‌کند که ارتباط قوی‌تری با قند خون دارد؛ همچنین به جای نور نزدیک به مادون قرمز که در اغلب دستگاه‌های پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این سیستم از نور میان مادون قرمز موسوم به لیزر آبشار کوانتومی (QCL) استفاده می‌شود. آزمایشات بالینی برای سنجش میزان دقت دستگاه در حال انجام است و محققان امیدوارند که در آینده نزدیک، دستگاهی در اندازه متوسط برای سنجش قند خون بیماران به بازار عرضه کنند. نتایج این مطالعه در مجله Biomedical Optics Express منتشر شده است.


برچسب‌ها: گلوکومتر, لیزر
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پانزدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


محققان دانشگاه کالج لندن نشان داده‌اند چگونه تعامل بین تغذیه، متابولیسم و سیستم ایمنی می‌تواند در فرآیند پیرشدن دخیل باشد. مطالعات جدید می‌تواند به افزایش ایمنی انسان‌ها در مقابل بیماری‌ها از طریق دخالت رژیم غذایی و همچنین کارآمدترشدن درمان‌های سیستم ایمنی بدن کمک کنند. با پیرشدن، سیستم ایمنی بدن رو به افول می‌رود و افراد مسن‌تر از شدت عفونت‌ها و سرطان رنج می‌برند. همچنین با بالارفتن سن، واکسیناسیون کمتر کارآمد است. در مطالعات پیشین، دانشمندان دانشگاه کالج لندن دریافته بودند پیرشدن سلول‌های سیستم ایمنی موسوم به «لنفوسیت‌های تی» توسط مولکولی به نام p38 MAPK کنترل می‌شود. این مولکول به عنوان ترمزی برای ممانعت از کارکردهای سلولی خاص عمل می‌کند.
محققان دریافتند این ترمزگیری را می‌توان با استفاده از یک مهارکننده p38 MAPK معکوس کرد و چنین موضوعی به معنای جوان‌کردن سلول‌های مسن «تی» در طول درمان دارویی است. تیم علمی نشان داد مولکول مزبور با سطوح پایین تغذیه و سیگنال‌های مرتبط با پیری درون سلول فعال می‌شود و این که سیگنال‌های مغذی برای تنظیم نقش لنفوسیت‌های تی ترکیب می‌شوند. بر اساس یافته‌های جدید، کارکرد لنفوسیت‌های تی را می‌توان با مسدودکردن این مولکول در این فرآیند بازسازی کرد. گفته می‌شود مسدودکردن p38 MAPK سلامت سلول‌های دارای علائم پیری و کارکرد میتوکندری (باتری‌های سلولی) را ارتقا داده و توانایی آن‌ها برای تقسیم‌شدن را افزایش می‌دهد. جزئیات این مطالعه در مجله مجله Nature Immunology منتشر شد.


برچسب‌ها: تغذیه
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پانزدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


پژوهشگران با استفاده از سطوح دارای الگوی نانومقیاس و تداخل‌سنجی نانوپلاسمونیک موفق به ساخت ابزاری برای تعیین مقدار گلوکز خون شدند که بوسیله آن تنها با آزمایش بزاق دهان، مقدار گلوکز خون مشخص می‌شود و نیاز به نمونه‌گیری از خون نیست. درمان دیابت یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه درمان است که میلیون‌ها نفر از انسان‌ها را در سراسر جهان درگیر خود کرده است. برای کنترل این بیماری باید مقدار گلوکز خون بیمار به صورت دائمی مورد آزمایش قرار گرفته و در یک حد مشخصی ثابت نگه‌ داشته شود. در روش‌های فعلی، باید از بیمار آزمایش خون گرفته شده تا مقدار گلوکز خون بیمار مشخص شود.
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه براون، با استفاده از رنگ‌های حساس به گلوکز و همچنین با بکارگیری تداخل سنج نانوپلاسمونیک موفق به ارائه روشی برای آزمودن گلوکز خون بیمار شدند. در این روش نیاز به گرفتن آزمایش خون نیست و تنها با استفاده از بزاق دهان بیمار می‌توان گلوکز خون را با دقت بالا اندازه گیری کرد. این محققان در مقاله‌ای نشان دادند که چگونه می‌توان از ترکیب آنزیم‌ها برای تولید مولکول‌های فلورسانس قرمز استفاده کرد. این رنگ به راحتی در محیط بزاق دهان قابل شناسایی است. با استفاده از یک سطح حاوی نقره و اکسید آلومینیوم که دارای الگوهای نانومقیاس است، می‌توان آزمایش سنجش گلوکز را در مقادیر بسیار کم از بزاق انجام داد. تداخل سنج پلاسمونیک می‌تواند تشخیص برهمکنش میان نور و ترکیب مورد آزمایش را تسهیل کند. در این روش با اندازه‌گیری مقدار نور جذب شده در یک طول موج خاص، می‌توان مقدار گلوکز خون را شناسایی کرد.
روش ارائه شده توسط این گروه تحقیقاتی، یک روش غیرمخرب بوده که از حساسیت بالایی برخوردار است. رابطه‌ی مستقیمی میان غلظت گلوکز در خون و بزاق دهان وجود دارد. بنابراین با اندازه گیری یکی از آن‌ها می‌توان دیگری را بدست آورد. مقدار نمونه بزاق برای این آزمایش بسیار کم و در حد یک چهارم یک قطره آب است. این گروه نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان A plasmonic cuvette dye chemistry coupled to plasmonic interferometry for glucose sensing در نشریه‌ی Nanophotonics منتشر کردند.


برچسب‌ها: تست, تست جدید, بزاق دهان, دیابت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پانزدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


دانشمندان موفق به تبدیل سلول‌های کبد انسان به سلول‌های تولیدکننده انسولین با هدف درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 شدند. در دیابت نوع 1 لوزالمعده دیگر قادر به تولید انسولین نیست. انسولین هورمونی است که قند اضافی را از جریان خون حذف می‌کند و در این بیماران، کمبود این ماده باید در شکل تزریقات روزانه جبران شود. هنگامی که درمان پیوند جزایر لانگرهانس برای اولین بار معرفی شد، امید زیادی برای مبتلایانی که از درمان روزانه انسولین استفاده می‌کردند به همراه آورد. در این درمان، مجموعه‌ای از سلول‌ها از لوزالمعده یک انسان مرده به بیمار مبتلا به دیابت پیونده داده می‌شوند. این سلول‌ها در بدن انسولین تولید می‌کنند و دیگر نیازی به تزریقات روزانه نیست.
با این حال، یکی از نقطه‌ضعف‌های چنین درمانی این است که شاید لوزالمعده اهدایی مناسب در دسترس نباشد و حتی در صورت وجود آن، بیماران باید داروهای ایمنی مصرف کنند تا بدن سلول‌های اهدایی را پس نزند. این داروها به نوبه خود می‌توانند عوارض جانبی شدیدی به دنبال داشته باشند. شیوه جدید شامل برداشتن سلول‌ها از کبد خود بیمار و تکثیر آن‌ها در آزمایشگاه است. سپس ژنی به نام PDX-1 برای تبدیل سلول‌های رشدکرده در آزمایشگاه به سلول‌های «تولیدکننده انسولین اتولوگ» (AIP) به کار می‌رود. این سلول‌ها سپس دوباره از طریق یک کاتتر به کبد بازگردانده می‌شوند و در آنجا تولید انسولین را شروع می‌کنند.
به گفته دانشمندان، کبد و لوزالمعده بسیار به هم مرتبط هستند و منشا مشترکی در جنین دارند. حتی در تعدادی از حیوانات اولیه نیز یک اندام نقش هر دوی کبد و لوزالمعده را بازی می‌کند. به دلیل نزدیکی این دو عضو، افزودن ژن PDX-1 به سلول‌های کبد موجب بیان ژنی می‌شود که این بیان سلول‌های islet (جزایر لانگرهانس) را به سلول‌های لوزالمعده تبدیل می‌کند. در شیوه جدید، چون سلول‌های خود بیمار به کار می‌روند، نیازی به ماده اهدایی و هچنین داروهای ایمنی نیست. این سیستم در آزمایشگاه روی بافت بدن انسان و موش‌های مبتلا به دیابت آزمایش شده و محققان امیدوارند آزمایش‌های بالینی انسانی اواخر سال جاری میلادی آغاز شود.


برچسب‌ها: دیابت
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه پانزدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


این سمپوزیوم در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۳ توسط گروه هماتولوژی بانک خون دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. مباحث این سمپوزیوم شامل اختلالات نئوپلاستیک میلوئید، نقش سایتوژنتیک در تعیین پروگنوز لوسمی­ها، داروهای نوین مورد استفاده در درمان لوسمی­ها، ایمونوتراپی در لوسمی­ها، تازه­های درمان در لوسمی میلوئید مزمن، روش­های نوین تشخیص و پایش لوسمی میلوئید مزمن، اختلالات نئوپلاستیک لنفوئید، تازه­های درمان در لوسمی لنفوبلاستیک حاد، MRD در لوسمی لنفوبلاستیک حاد، تازه­های درمان در لوسمی لنفوبلاستیک حاد، روش­های نوین تشخیص و پایش مالتیپل میلوما، سلول­های بنیادی و پیوند مغز استخوان، پایش پیوند مغز استخوان، سلول­های بنیادی  لوسمیک می باشد.

اطلاعات بیشتر


برچسب‌ها: سمپوزیوم, اطلاع رسانی داخلی, علوم پزشکی شهید بهشتی, هماتولوژی
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه چهاردهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


بنا بر ادعای جدید پژوهشگران، تزریق بوتاکس می‌تواند شیوه‌ای کارآمد برای بهبود سرطان معده باشد. به گفته محققان این شیوه با مسدودکردن سیگنال‌های عصبی که سلول‌های بنیادی سرطان را تحریک می‌کنند، رشد تومور را کند می‌کند. در آزمایش‌های انجام‌شده، بوتاکس که از سم باکتری «بوتولیسم» ساخته می‌شود، به عنوان سرکوب‌کننده سرطان در موش‌ها بسیار کارآمد بود. نتایج امیدوارکننده به آغاز درمان‌های بالینی شامل بیماران انسانی در نروژ تبدیل شده که مبتلا به سرطان معده بودند.
بر اساس مطالعات محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا، بوتاکس مانع از ترشح یک فرستنده عصبی موسوم به «استیل کولین» توسط سلول‌های عصبی می‌شود. این فرستنده عصبی تقسیم سلولی و در نتیجه سلول‌های مرتبط با سرطان را تحریک می‌کند. در این شیوه می‌توان بوتاکس را از طریق گاستروسکوپی (لوله باریکی که از دهان به معده می‌رود) به بدن تزریق کرد و بیمار برای ساعات معدودی در بیمارستان می‌ماند. تزریق بوتاکس نسبت به درمان‌های استاندارد سرطان کمتر سمی بوده، عوارض جانبی ایجاد نمی‌کند و شیوه‌ای ارزان به شمار می‌آید.


برچسب‌ها: سرطان, سرطان معده, بوتاکس
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


برگزار کنندگان: انجمن پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران، پژوهشکده مدیکال انکولوژی هماتولوژی و پیوند سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ دی ۱۳۹۳
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ آذر ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، مرکز قلب تهران

سایت همایش


برچسب‌ها: همایش, همایش سلول های بنیادی, علوم پزشکی تهران, انجمن پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه دهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


کار کردن زیاد از حد باعث خستگی، بدخلقی و بروز تنش می‌شود اما علاوه بر آن، پژوهش جدید دانشمندان نشان داده است کار بیش از حد می‌تواند بطور چشمگیری خطر ابتلا به دیابت نوع دو را بدون توجه به وزن فرد افزایش دهد. پژوهش اخیر محققان موسسه همه‌گیرشناسی مونیخ دریافت، افرادی که در محل کار به شدت تحت فشار هستند 45 درصد بیشتر احتمال ابتلا به بیماری را داشته که احتمال بروز بیماری قلبی، سکته، کوری و قطع عضو را افزایش می‌دهد.
حدود سه میلیون انگلیسی اکنون به دیابت نوع دو دچار بوده اما اگر این روند ادامه داشته، تا سال 2025 این جمعیت به چهار میلیون و تا 2030 به پنج میلیون خواهد رسید. محققان در این پژوهش به بررسی 5337 مرد و زن در سنین 29 تا 66 سال پرداختند که کار تمام وقت داشتند. در یک دوره 12 ساله، نزدیک به 300 نفر از این افراد که پیش از آن سالم بودند، به دیابت نوع دو مبتلا شدند.
محققان علاوه بر سنجش شاخص توده بدن و تاریخچه پزشکی خانواده، از شرکت‌کنندگان در مورد سطوح تنش آنها در محل کار سوال کردند. فشار زیاد در محل کار در اینجا به معنی مواجه بودن با تقاضاهای بسیار و داشتن کنترل کم بر چگونگی انجام کارها بود. هنگامی که دانشمندان، بیماران را با نتایج تنش در محل کار منطبق کردند، دریافتند که افراد تحت استرس تا 45 درصد بیشتر احتمال ابتلا به دیابت نوع دو را دارند.
این نتایج که در مجله Psychosomatic Medicine منتشر شده، نشان داد حتی در افراد دارای شاخص توده بدن نسبتا سالم نیز داشتن تنش در محل کار یک عامل خطر بسیار چشمگیر محسوب می‌شود. شاخص توده بدن 30 یا بالاتر معمولا به عنوان منطقه خطر دیابت محسوب می‌شود. هنوز مشخص نیست چگونه سطوح بالای فشار کاری منجر به بروز دیابت می‌شود اما ممکن است که مواجه مستمر با سطوح فزاینده هورمونهای تنش به آشفته شدن تعادل گلوکز بدن منجر شود. سطوح بالای کلوکز خون می‌تواند به گردش خون و اندام مهم بدن آسیب بزند. افراد بسیاری از ابتلای خود به این بیماری آگاه نیستند چرا که علائم آن مانند خستگی، تشنگی، تکرر ادرار و زخمهایی که به کندی ترمیم می‌یابند را نمی‌شناسند. دیابت نوع دو در ابتدا به دیابت با آغاز دیرهنگام مشهور بود چرا که معمولا در میان‌سالی آغاز می‌شود اما اکنون این شرایط در نوجوانی و جوانی نیز دیده می‌شود.


برچسب‌ها: دیابت, کار
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | یکشنبه نهم شهریور 1393 | لینک ثابت |


تیمی بین‌المللی از محققان با همکاری دانشگاه تگزاس، مولکولی طراحی ‌کرده‌اند که قادر به کشتن سلول‌های سرطانی با حمل کلراید به درون غشاهای آن‌ها و تشکیل نمک است. این مولکول در واقع با استفاده از این نمک موجب خودکشی سلول‌های سرطانی می‌شود. چنین روشی راه را برای طراحی داروهای جدید ضدسرطانی هموار می‌کند.
دانشمندانی از انگلستان، امریکا و کره جنوبی با همکاری یکدیگر نوعی انتقال‌دهنده یون مصنوعی را که محموله آن کلراید بود، تولید کردند. زمانی که این مولکول به سلول‌های سرطانی می‌رسد، کلراید با سدیم موجود در غشاهای سلول تعامل داشته و با تشکیل نمک منجر به خودنابودی آن‌ می‌شود. بقای سلول‌ها در درون بدن انسان به تنظیم یون‌های موجود در درون غشاهای آن‌ها متکی است و بر هم‌زدن تعادل آن‌ها منجر به خودنابودی‌شان در فرآیندی موسوم به آپوپتوز می‌شود. بدن از مکانیسم آپوپتوز برای خلاص‌شدن از دست سلول‌های خطرناک یا آسیب‌دیده استفاده می‌کند. جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Chemistry منتشر شد.


برچسب‌ها: سرطان, نمک
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه هفتم شهریور 1393 | لینک ثابت |


پژوهش جدید دانشمندان که در مجله پزشکی Lancet منتشر شده، نشان می‌دهد وزن بالا و چاقی باعث افزایش خطر ابتلای فرد به 10 سرطان رایج می‌شود. بر اساس محاسبه دانشمندان دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن، افراد دارای اضافه وزن ممکن است بخشی از سالانه بیش از 12 هزار مورد سرطانی در انگلیس باشند. آنها هشدار دادند که در صورت افزایش سطوح چاقی، ممکن است سالانه 3700 مورد به فهرست قبلی افزوده شود. بررسی پنج میلیون انسان در این پژوهش، بزرگترین نمونه انجام شده تا به امروز برای تائید این ارتباط است. پزشکان اغلب هشدار می‌دهند که افزایش وزن می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد اما پژوهش حاضر به تاکید بر بیماریهایی پرداخته که خطر ابتلا به آنها بالاتر است.
محققان به جمع‌آوری اطلاعات از پنج میلیون ساکن انگلستان پرداخته و تغییرات در سلامت آنها را در یک دوره هفت ساله ارزیابی کردند. آنها دریافتند که هر 13 تا 16 کیلوگرم اضافه وزنی که یک انسان متوسط دارد، بصورتی پایدار و خطی با افزایش خطر ابتلا به شش سرطان مرتبط بود. افرادی که از شاخص توده بدن بالایی برخوردار بودند نیز بیشتر احتمال داشت به سرطان کبد، روده، تخمدان و سرطان پستان پس از یائسگی مبتلا شوند. اما اثرات این سرطانها چندان واضح نبود و توسط عوامل فردی مانند یائسگی تحت تاثیر قرار می‌گرفت. به گفته محققان، افزایش وزن با احتمال ابتلا به رایجترین سرطانها مرتبط بود اما در مورد برخی دیگر از سرطانها، هیچ ارتباطی مشاهده نشد. حتی شواهدی وجود دارد که شاخص توده بدن بالا با شانس کمتر ابتلا به سرطان پروستات همراه است.


برچسب‌ها: سرطان
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | جمعه هفتم شهریور 1393 | لینک ثابت |


سامانه جدید Pillcam یک دوربین ریز و مجهز به نور ال‌ای‌دی چشمک‌زن است که برای نشان‌دادن هر نوع نابهنجاری در درون بدن انسان طراحی شده است. این دوربین به همان شیوه قرص‌های معمولی بلعیده می‌شود و مانند غذا مسیرش را در پیش می‌گیرد. سیستم جدید در سراسر بدن حرکت کرده و در هر ثانیه 18 عکس می‌گیرد. این بدین معناست که پزشکان و پرستاران می‌توانند اندام‌های بیشتری را ببینند و مشکلاتی را که اسکن‌های خارجی قادر به رصد آن‌ها نیستند، شناسایی کنند.
در حالی که با استفاده از فناوری اسکن معمولی می‌توان از مری، معده و روده بزرگ با موفقیت اسکن گرفت، دیگر اندام‌ها شامل روده کوچک با اندسکوپی (لوله‌ مجهز به یک دوربین در انتهایش) قابل‌ مشاهده نیستند. روده کوچک که طول آن دو تا هشت متر است، در وسط سیستم گوارش قرار دارد و بررسی آن برای کادر پزشکی دشوار است. زمانی که بیمار Pillcam را می‌بلعد، سیستم ظرف چند ساعت تمامی بدن را می‌پیماید. کاربر کمربندی می‌پوشد که تصاویر را برای کمک به شرایطی مانند بیماری‌های سلیاک (نوعی اختلال خودایمنی روده باریک) و کرون (التهاب روده) از قرص دریافت و ذخیره می‌کند. هر بار استفاده از اندسکوپی کپسولی ساخت «بیمارستان رویال بولتون» انگلستان 500 پوند هزینه به دنبال دارد و این فناوری در چند بیمارستان انگلستان قابل‌دسترس است.


برچسب‌ها: ابزار جدید, Pillcam
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | لینک ثابت |


برگزار کننده: انجمن متخصصین ریه ایران
زمان برگزاری: ۳۰ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های هتل هما

سایت انجمن


برچسب‌ها: همایش, همایش ریه, همایش داخلی, انجمن متخصصین ریه ایران
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | لینک ثابت |


محققان آمریکایی با استفاده از یک ترکیب ساده، موفق به معکوس کردن علائم دیابت نوع 2 در موش‌ها شده‌اند که می‌تواند نویدبخش نسل جدیدی از داروهای ایمن و موثرتر برای این بیماران باشد. دیابت نوع 2 با رژیم غذایی مناسب و تمرینات ورزشی منظم قابل کنترل است، اما داروهایی برای تقویت تولید انسولین در بدن نیز برای بیماران تجویز می‌شوند؛ این داروها با عوارض جانبی مانند حالت تهوع و استفراغ همراه بوده و برای همه بیماران از جمله زنان باردار، افراد دچار بیماری‌های قلبی، نارسایی کبد و کلیه مناسب نیستند. محققان موسسه سالک در تحقیقات خود دریافتند، تزریق ساده یک پروتئین به موش‌های مبتلا به دیابت باعث بازگشت سطح قند خون به وضعیت سالم بمدت دو روز می‌شود.
این مطالعه نشان می‌دهد، تزریق پروتئین FGF1 به موش‌های چاق با وضعیت مشابه دیابت نوع 2 در انسان، بسرعت سطح قند خون را به سطح طبیعی باز می‌گرداند که این اثر برای بمدت دو روز یا بیشتر باقی می‌ماند. به گفته «جائه مینوگ سو» سرپرست تیم تحقیقاتی، پروتئین FGF1 با سوخت و ساز سریع در بدن، پاسخ طبیعی‌تری به همراه داشته و هیچگونه عوارض جانبی بویژه هیپوگلیسمی – کاهش قند خون – برجای نمی‌گذارد. هدف بعدی محققان توسعه نسل جدید تنوع FGF1 است که بر سطح گلوکز تأثیر گذاشته و در عین حال اثر منفی بر رشد سلول نداشته باشد؛ با شناسایی تنوع مناسب، تولید داروی جدید و بسیار موثر برای کنترل سطح قند خون امکانپذیر می‌شود.


برچسب‌ها: دیابت, FGF1
نوشته شده توسط دکتر علی بهشتی   | شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 | لینک ثابت |همایش ها: دانشجویی | پرستاری | قلب | زنان | پوست | دارویی | چشم | روانپزشکی | اطفال | نورولوژی
متن ها: مقالات پزشکی | مهارت های پزشکی | روش های پزشکی | تجهیزات پزشکی | خبرهای پزشکی
موضوع ها: قلب | زنان | اطفال | چشم | پوست | نورولوژی | ارتوپدی | عفونی
خواندنی ها: نظرسنجی ها | وبلاگ ها | نکته ها | دانستنی ها | گالری ها

دارویی: تاییدیه های ۲۰۱۳ | تاییدیه های ۲۰۱۲ | تاییدیه های ۲۰۱۱
مدیاها: فیلم های پزشکی | تصاویر پزشکی گزارش های پزشکی

آخرین مطالب پزشکی بالینی
اینستاگرام همایش های پزشکی
فیسبوک همایش های پزشکی
           
           
Health Top  blogs film, congress, case report Google Analytics Alternative Health Blog Directory

آخرین اخبار سلامت
 

Page Rank blog links